mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

AB15  ile  AB25'in  İstatistiki  Karşılaştırması-1

Eurostat, 11 Mart 2004 tarihli raporu

MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

 

  1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni ülkenin AB’ye tam üye olmalarından sonra, Nüfus,Yaşam Beklentisi, Yüksek Öğretim, Yiyecek-İçecek Harcama Tercihleri, Araç Kullanımı ve AIDS konularında AB İstatistik Kuruluşu Eurosat tarafından yapılan 15 üyeli AB ile 25 üyeli AB'nin karşılaştırmalı çalışmasını bilgilerinize sunarız. İstatistikler TÜSİAD Brüksel Temsilciliği tarafından türkçeleştirmiştir.  

15 Nisan 2004

 

 

NÜFUS

Genişleme AB’nin Nüfusunu Yaklaşık %20 Oranında Artırıyor

 

Toplam Nüfus

1 Ocak 2004 milyon)

2002 itibariyle Nüfusun Yaşa Göre Dağılımı

<  15 yaş (%)

15 – 64 yaş (%)

65 yaş >  (%)

EU25

454.9

16.8*

67.2*

16.0*

EU15

380.8

16.6*

66.8*

16.6*

Çek Cumh.

10.2

15.9

70.3

13.8

Estonya

1.3

17.7**

67.0**

15.2**

Kıbrıs

0.7

21.5

66.8

11.7

Letonya

2.3

16.6

67.8

15.5

Litvanya

3.4

19.0

66.8

14.2

Macaristan

10.1

16.3

68.4

15.3

Malta

0.4

19.2

68.2

12.6

Polonya

38.2

18.2

69.3

12.5

Slovenya

2.0

15.4

70.1

14.5

Slovakya

5.4

18.6

69.9

11.5

ABD

291.4

21.4

66.2

12.4

 

 

 

YAŞAM BEKLENTİSİ

10 Yeni üye ülke içinde en yüksek yaşam beklentisine sahip ülkeler Kıbrıs ve Malta

 

 

Yaşam Beklentisi

(yıl)

2002

 

Evlilik Oranı

(her 1000 kişide)

2002

Boşanma Oranı

(her 1000 kişide)

2002

Doğum oranı

(kadın başına çocuk sayısı)

2002

Evlilik dışı doğum (toplam doğuma oranı %) 2002

Bebek Ölümleri

(her 1000 doğumda)

2002

Erkek            

Kadın

EU25

74.8

81.3

4.9

1.9

1.5

29.0

4.8

EU15

75.8

81.9

4.8

1.9

1.5

30.2

4.5

Çek Cumh.

72.1

78.7

5.2

3.1

1.2

25.3

4.1

Estonya

65.3

77.1

4.3

3.0

1.4

56.3

5.7

Kıbrıs

76.1

81.0

14.0

1.9

1.5

2.3

4.9

Letonya

64.8

76.0

4.2

2.5

1.2

43.1

9.8

Litvanya

66.3

77.5

4.7

3.0

1.2

27.9

7.9

Macaristan

68.3

76.6

4.5

2.5

1.3

31.4

7.2

Malta*

76.1

81.2

5.7

-

1.5

15.0

6.1

Polonya

70.4

78.3

5.0

1.2

1.2

14.4

7.5

Slovenya

72.7

80.5

3.3

1.2

1.2

40.2

3.9

Slovakya

69.9

77.8

4.7

2.2

1.2

21.6

7.6

ABD

73.8

79.4

8.4

4.3

              2.1

           34.0

      6.9

Yaşam Beklentisi: Kıbrıs 2001, Evlilik Dışı Çocuk:Kıbrıs 2000

*Malta’da Boşanma Yasa ile Yasaklanmıştır

 

 

YÜKSEK ÖĞRENİM

AB-25’de 25-64 Yaş Arası Nüfusun %20’si Yüksek Öğrenim Mezunu

 

Yüksek Öğrenim

(Üniversite veya ona eşdeğer)

Görmüş Kişilerin (25-64 YaşArası) Nüfusa Oranı  2002

Eğitime yönelik kamu harcamalarının GSMH’ya Oranı %2001**

AR-GE Harcamalarının GSMH’ya Oranı %2001***

Toplam

Kadın

Erkek

EU25

20.4

19.7

21.1

4.93

1.91

EU15

21.8

20.8

22.8

4.94

1.98

Çek Cumh.

11.8

10.0

13.6

4.28

1.30

Estonya

29.7

*

*

6.83

0.78

Kıbrıs

*

*

*

5.69

0.26

Letonya

19.6

22.0

16.8

6.39

0.44

Litvanya

21.9

25.4

17.9

6.03

0.69

Macaristan

14.1

14.5

13.7

5.15

0.95

Malta

8.8

7.4

11.1

4.73

:

Polonya

12.2

13.7

10.6

5.42

0.68

Slovenya

14.8

16.5

*

:

1.57

Slovakya

10.8

11.0

10.6

4.03

0.64

ABD

26.7

25.1

28.5

5.16

2.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Örneklemin küçük ölçekli olmasından dolayı veriler güvenilebilir değil

** AB25 ve AB15: 2000 verileri.

***AB25 ve AB15: yaklaşık

: veri mevcut değil              

 

 

 

YİYECEK-İÇECEK HARCAMALARI

 

Yeni Üye Olacak Ülkeler Yiyecek ve İçeceğe Daha Çok Harcama Yapıyorlar

 

 

Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamalarının Toplam Harcamaya Oranı (%), 2002

Yiyecekler ve alkolsüz içecekler

Alkollü İçecekler ve Tütün

Konut

Ulaşım

Eğlence ve kültür

Diğer Kategoriler, giyim ve mobilya dahil

EU25

13.2

3.8

21.1

13.6

9.5

38.7

EU15

12.8

3.6

21.0

13.7

9.6

39.3

Çek Cum.*

18.8

8.9

22.8

10.5

10.9

28.1

Estonya

22.9

8.7

21.0

11.3

7.5

28.6

Kıbrıs

19.6

4.8

7.7

13.1

7.9

46.9

Letonya

25.5

8.0

16.1

9.5

7.6

33.4

Litvanya

30.7

7.4

14.0

14.9

7.0

26.1

Macaristan

19.4

8.3

18.4

15.0

7.8

31.1

Malta

20.4

6.0

5.9

13.2

7.8

46.6

Polonya

19.9

6.5

24.6

12.8

6.3

29.7

Slovenya

17.2

4.8

20.0

14.9

9.5

33.7

Slovakya

22.1

5.8

23.1

9.5

9.1

30.4

ABD

13.6

2.8

18.5

11.9

8.6

44.7

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2000

 

 

 

 

 

ARAÇ   KULLANIMI

 

ABD’de Kişi Başına Araç, Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

AB25’den Daha Yüksek, Cep Telefonu Kullanım Oranı ise Daha Az

 

 

100 Kişiye düşen araba sayısı,

2001

100 Kişiye düşen

cep telefonu sayısı,

2002

100 Kişiye düşen

kişisel bilgisayar sayısı, 2002

100 kişiye düşen internet kullanım sayısı, 2002

EU25

46

74

31

33

EU15

49

78

34

36

Çek Cumh.

34

84

18

26

Estonya

30

65

21

33

Kıbrıs

37

58

27

29

Letonya

25

39

17

13

Litvanya

33

47

11

14

Macaristan

24

68

11

16

Malta

50

70**

26

21

Polonya

27

36

11

23

Slovenya

44

77

30

38

Slovakya

24

54

18

16

ABD

75*

49**

66

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2000

 **Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, (Inernational Telecommunications Union)

 

 

 

 

 

AIDS

 

AB25’de AIDS’e Rastlanma Oranı AB15’den Daha Düşük

 

Her 100 000 Kişiye Düşen

Genel Sağlık Hekim Sayısı 2001*

Her 100 000 Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı 2001**

Her 1 000 000 Kişide AIDS’e Rastlanma Oranı, 2002***

Her 100 000 Kişide Tüberküloza Rastlanma Oranı, 2001****

EU25

348

57

22

15

EU15

363

61

25

12

Çek  Cumh.

378

65

1

13

Estonya

313

80

3

59

Kıbrıs

255

84

:

:

Letonya

296

62

23

88

Litvanya

380

67

2

86

Macaristan

293

36

3

33

Malta

312

40

10

4

Polonya

224

26

3

28

Slovenya

227

61

1

19

Slovakya

334

45

0

20

ABD

251

62

:

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* AB25: Tahmini, AB15: 1999, ABD:2000

** AB25: Tahmini, AB15: 1998, ABD:2000

***AB25: Tahmini (Kıbırs’ı içermemektedir)

****AB25: Tahmini (Kıbırs’ı içermemektedir)

: Veri mevcut değil