mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için Sosyal Demokratlar,  Türkiye-Avrupa Vakfını kurdular. Vakfın kuruluş amacı ve kurucuları ile ilgili gazete haberini  yorumsuz olarak web sitemize aktardık.

 

9 Kasım 2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinden alınmıştır.


Kuruluşu tamamlanan Türkiye-Avrupa Vakfı'nın başkanlığını Ziya  Müezzinoğlu yapacak 'Amaç çağdaş medeniyet' Türkiye-Avrupa Vakfı, bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin  Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde yer alma çabalarına katkıda  bulunmayı amaçladığını bildirdi. Vakfın açıklamasında, ''Türkiye'nin Avrupa Birliği ile her alanda bütünleşmesi, hükümetlerin çabalarının yanı sıra sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin bu yoldaki  kararlılığı ve etkinliği ile anlam kazanacaktır'' denildi. İstanbul Haber Servisi-Türkiye-Avrupa Vakfı'nın kuruluş çalışmaları  tamamlandı. Sivil toplum örgütleri ve sendikaların yöneticileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzmanlaşmış çok sayıda  akademisyen, teknokrat ve politikacının katılımıyla oluşturulan vakfın  tescili için mahkemeye başvuruldu. Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yüz elli yıldır takipçisi olduğu ''Batılılaşma'' hedefi ve ''muasır medeniyet  seviyesine'' ulaşma amacının, Batı'nın gelişmiş toplumlarının, çağdaş  yaşam standartlarının ve demokratik toplumsal yapılarının benimsenmesi  ve Anadolu toprağında yaşatılmasını isteme noktasında anlam kazandığı vurgulandı. Türkiye-Avrupa Vakfı'nın merkezi İstanbul'da bulunurken vakfın başkanlığını eski Maliye Bakanı ve uzun yıllar Brüksel'de görev yapmış olan emekli büyükelçi Ziya Müezzinoğlu üstlendi. Türkiye-Avrupa Vakfı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa üyesi topluluklarla aynı koşullarla ve eşit ilişkiler çerçevesinde Avrupa  Birliği ile bütünleşme sürecinde yer almak istediği belirtilerek vakfın  bu yöndeki çabalara, bir sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmayı  amaçladığı ifade edildi. Vakfın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: ''Türkiye'nin Avrupa Birliği ile her alanda bütünleşmesi, hükümetlerin  çabalarının yanı sıra sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin bu yoldaki kararlılığı ve etkinliği ile anlam kazanacaktır. Çünkü çağdaşlaşma mücadelesi ve Avrupa Birliği ile bütünleşme çabaları, yalnızca hükümetlere ve politikacılara bırakılmayacak kadar önemlidir. Avrupa Birliği'ne giden yol, halkımızın her kesimiyle bu bütünleşmeyi özümsemesinden geçmektedir.'' Kararlı takip Vakıf açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin yüz elli yıldır süren çağdaşlaşma çabasının, Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde gerek  adaylık, gerekse tam üyelik aşamalarında azimli ve kararlı takipçisi  olacağının altı çizildi.

Vakıf yönetiminde şu kişiler yer alıyor: Vakfın yönetim kurulu: Başkanı: Ziya Müezzinoğlu , başkanvekilleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, eski DPT/Avrupa Birliği Genel Müdürü Prof.Dr.Tuğrul Arat, Galatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Can Baydarol, yönetim kurulu üyeleri emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ , Bilimsel Teknik Araştırmalar Vakfı Genel Sekreteri Reşat Kadaifçiler, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Atilla Eralp, eski milletvekili, emekli öğretim üyesi  Prof.Dr.Mükerrem Hiç ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı, Avrupa Hukukçu Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aysel Çelikel .

Vakfın denetleme kurulu: Denetleme kurulu başkanı, Eskişehir Anakent Belediye Başkanı, Avrupa Konseyi Türkiye Yerel Yönetimler temsilcisi Prof. Dr.Yılmaz Büyükerşen, üyeler eski Merkez Bankası Başkanı Zekeriya Yıldırım ve eski Hazine Müsteşarı Tefik Altınok.

Vakfın danışma kurulu: Danışma kurulu başkanı eski İstanbul milletvekili, ekonomist, araştırmacı Bülent Tanla üyeler: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Nesrin Alpaslan, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.  Dr.Cemil Arıkan , DPT Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü uzmanı Nilgün  Arısan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Anabilim Dalı  Başkanı Prof. Dr.Petek Aşkar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof.Dr.Toktamış Ateş, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aydın Aybay, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süheyl Batum, İstanbul Bilgi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Taner Berksoy, Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcısı ve üniversitenin Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr.Yalçın Çakalır, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, kamu yönetimi uzmanı, TBMM Kurucu Meclis üyesi, eski Turizm Bakanı, Yeni Gün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Alev Coşkun, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Kemal Dayınlarlı, Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim Başkanı Doç.Dr.Beril Dedeoğlu, eski Adalet Bakanı, eski Avrupa Parlamentosu Karma Komisyonu Eş Başkanı Hasan Denizkurdu, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet Domaç, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Dönmez, Rekabet Kurulu 2. Başkanı Kemal Erol, Numan Esin, emekli öğretim üyesi Prof.Dr.Bedii Feyzioğlu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanlık Danışmanı Aykut Göker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi-Maliye Bölümü Başkanı Prof.Dr.Ahmet Gökdere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi Müdürü Emre Gönen, TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Dışbank Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Hacaloğlu, işadamı Jak Kamhi, eski Kültür Bakanı ve Türkiye Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ercan Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı, Avrupa Birliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Eser Karakaş, ekonomist İlker Keremoğlu, büyükelçi Selim Kuneralp, Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı gazeteci İlhan Selçuk, TÜSİAD Ankara Temsilci Yardımcısı Derya Sevinç, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk yargıcı Rıza Türmen, eski Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Nahit Töre ve Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Dr.Celal Yıldırım