mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

ing / Ana Sayfa / Çalışma Grubu / Uyum Yasaları / Ekonomik Prog. / Çalışma Yaşamı / Sektörler / Basın / Muhtelif / Linkler / İletişim / Arşiv

Dağarcık   /  Küresel Oluşumlar  /  Bölgesel Oluşumlar  /  Küresel Andlaşmalar  /  Bölgesel Andlaşmalar

EU – European Union  Avrupa Birliği

Kuruluş Tarihi:

1957 Roma Anlaşması

Kurucu üyeler:

Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg

Mevcut Üye (15) Ülkeler ve Birliği giriş yılları:

Almanya-1957, Avusturya-1991, Belçika-1957, Danimarka, Finlandiya, Fransa-1957, İngiltere-1975, İrlanda-1975, İspanya-1991, İsveç-1975, İtalya-1957, Hollanda-1957, Lüksemburg-1957, Portekiz-1991, Yunanistan-1982

Resmi Organları:

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Birliği Komisyonu – Yürütme

AB’yi Etkileyebilen Sermaye kuruluşları:

ERT -Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası,

UNICE - Avrupa İşveren Sendikaları Konfederasyonu,

TAFTA - Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması,

TEP – Transatlantik Ekonomik Ortaklık

TABD – Atlantik Ötesi Sermaye Diyaloğu