mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

G20'LERİN HAZIRLIK TOPLANTISI İSTANBUL'DA

K A M U O Y U N A

10.02.2001

 

Kapitalizmin Küreselleşmesinde motor görevi üstlenen küresel ve bölgesel bloklardan biri olan G-20 Platformunun, Maliye Bakan Yardımcıları ile Merkez Bankaları Başkan Yardımcıları bu yılki ilk toplantılarını 18-19 Şubat 2001 tarihlerinde İstanbul’da yapacaklardır.

 

Türkiye’nin Hazine Müsteşarı düzeyinde temsil edileceği bu toplantının sayılan “ÖNEMLİ” gündem maddeleri arasında, “Globalleşmenin getirilerinden en fazla şekilde fayda sağlanırken, olumsuzlukların da en aza indirilmesi için gerek uluslararası kuruluşların, gerekse ulusal yetki merciilerinin alabileceği kararlar, ......... ve uluslararası ticaretin arttırılması için atılabilecek adımlar” gibi ülkemiz emekçi, emekli, köylü ve işsiz yığınlarını doğrudan ilgilendiren başlıklar bulunmaktadır.

 

Bu “insani” görüntülü başlıkların gerisinde ise -yıllardan beri olduğu gibi yine- küresel kapitalizmden kendi ülkelerinin burjuvazisine daha fazla pay aktarma yarışında olan bürokratların; bedeli ülke halklarınca ödenecek tavizlerin sayısını ve kapsamını belirlemeye çalışacakları artık tüm dünya tarafından çok iyi bilinmektedir. G-20 toplantısında ayrıca, bu yıl sonunda Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak DTÖ 4. Bakanlar Konferansı gündemi için gelişmekte olan ülke sermayelerinin yararına, toplumlarının ise zararına olan önermelerde ortaklaşılacaktır. Kısaca tüm dünya yeni bir show’a tanıklık edecek; ve  karşıtmış gibi görünen görüşler, hedefler bir kez daha birbirine kırdırılacak ve ardından da “biz elimizden geleni yaptık fakat az gelişmiş ülkeler -haklı olarak- ülkelerine yabancı sermaye çekmek istiyor bu yüzden de sosyal standartların kendilerine uygulanmasını kabul etmiyorlar” denecektir. 

 

Çalışma standartları, özgürlükler ve demokrasiden eser bulunmayan bu, Seattle,  Davos, Prag ve Nice benzeri toplantıların emek karşıtı gündemlerinde alınan kararlar, ülkemizde 9.02.2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve adli, üzücü bir olayla perdelenmiş olan İç Tüzük değişiklikleri sayesinde bundan sonra  –hiç bir şekilde görüşme açılmaksızın ve önerge verilmeksizin- TBMM’den geçirilecektir. (TBMM İç Tüzük 81.Madde  d-bendi)

 

G-20 toplantısında alınacak kararların uygulatma merciinin yine IMF ve Dünya Bankası olacağından kuşkumuz yoktur.  

 

 

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu