mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu
 

KÜRESEL İHALE

BU KEZ KATAR’DA YAPILIYOR !!!

 

DTÖ İhalesi, her zaman olduğu gibi, yine “açık azaltma” yöntemiyle yapılacak.

 

Batan geminin (dünyamızın) malları (halkları) bunlar. Ne alırsan yok pahasına !!! Her şey satılık; düz işçiler, vasıflı işçiler, işsizler, emekliler, çiftçiler, mimarlar, mühendisler, doktorlar, tüm uzman ve teknik elemanlar, dağlar, denizler, nehirler, ormanlar, yeraltı kaynakları, kültürler, nesiller ve TÜM DÜNYA HALKLARININ GELECEĞİ...

 

Dünya Ticaret Örgütünün Katar Pazarında 9 Kasımda satışa çıkarılıyor.

 

Tıpkı, Filipinler Hükümetinin 1998 yılında “Fortune” Dergisine verdiği ilanda yazıldığı gibi;

“Sizin gibi şirketleri çekebilmek için... dağlarımızı düzledik, ormanlarımızı traşladık, nehirlerimizin yollarını değiştirdik, şehirlerimizi kaydırdık... Tüm bunlar sizin için, şirketleriniz için, burada, Filipinler’de daha ucuz üretim yapabilmeniz için.”

 

Katar İhalesinin kapsamında:

·               Hükümet Satın Almaları Anlaşması (Türkiye’deki Kamu İhale Yasa tasarısı)

·               GATS-Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (Kamusal Eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere mühendislik, uzmanlık, finans, belediyeler, enerji, ulaşım, telekomünikasyon, turizm ve tüm diğer hizmet alanlarının piyasa ekonomisine açılması)

·               Tarımda liberalizasyon (Tarımdaki desteklemelerin ve teşviklerin kaldırılması ve tüm tarım alanlarının bu yolla talana açılması)

·               Yatırımlar ve Rekabet Anlaşması (MAI Anlaşması: Sermaye karlılığı önündeki tüm “sosyal engellerin” sosyal güvenlik, asgari ücret, istihdamı teşvik eden kamusal düzenlemeler v.b. kaldırılması.) Türkiye’de hazırlıkları yapılan “Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı” bu anlaşmanın alt yapısını oluşturmak amacıyla tasarlanmaktadır.

·               TRIPS-Patent ve Telif Hakları Yasası (Toplum sağlığını ve hatta yaşamını patent anlaşmalarıyla ipotek altına almak isteyen ve tekelleşme sürecini hızlandıran anlaşmanın genişletilmesi)

·               Çevre Anlaşması (Küresel anlaşmalardaki, serbest ticaret önünde engel oluşturabilecek çevre koruma hükümlerinin kaldırılması)

·               Elektronik Ticareti (Internet üzerinden yapılan ticaretin geliştirilmesi ve bu yolla reklam, tanıtım, pazarlama, piyasa araştırması giderlerinin azaltılması, internet ticareti üzerinden vergi alınmamasını öngören bu anlaşma sonucunda, sayılan sektörlerde çalışmakta olan on binlerce kişi işini kaybederek, -işsiz- hizmet emekçileri ordusuna katılacaktır. Vergi gelirlerini de azaltacak olan bu girişim, Devletlerin sosyal harcamalarının tamemen bitirilmesine meşruiyet kazandıracaktır.) 

 

Ve bu anlaşmaların alt ve bağlantılı anlaşmaları bulunuyor...

 

Kapitalist sistem bu gündemle, yalnızca yoksul ülkelerin emekçi yığınlarını değil, tüm dünya işçilerini, işsizlerini ve değer yaratan yığınlarını daha çok işsizleştirmeyi, örgütsüzleştirmeyi ve köleleştirmeyi planlamakta ve böylece kendi krizini aşmayı ummaktadır.

 

Bu saldırıları durdurmak için, DTÖ, DB, IMF, OECD gibi kapitalist yapılarda sendikalara da söz hakkı tanınması ya da çalışma standartlarının bu yapılar içinde belirlenmesi çözüm değildir. Önerilen çözümler bizzat kapitalist sistemin egemenlerince ve sivil toplumcu söylemlerin desteğiyle kurgulanmaktadır. Üstelik bu tip “çözüm önerileri”, bugüne kadar yaşanan örneklerin de gösterdiği gibi, olsa olsa kapitalist çevrimi -tepkileri en alt düzeye çekerek- sürdürebilme hedefine yardımcı olacaktır.

 

Tüm yaşananlar, sermayenin kendi karşıtının varlığını yok saydığını ve üretenleri hafife aldığını göstermektedir. Oysa, 9-14 Kasım 2001 tarihlerinde Katar’da Açık Azaltma Yöntemiyle İhale yapılırken, Amerika’sından Bangladeş’ine, Avustralya’sından Fransa’sına, İsveç’inden Nijerya’sına, Türkiye’sine varana kadar dünyanın her yerinde EMEKÇİLER hep bir ağızdan “Üreten biz yöneten biz olacağız”, “Bu dünya bizim”, “Dünyamız satılık değil”, “Başka bir dünya mümkün”, diye haykırıyor olacak ve dünya emek hareketi tarihi, tüm dünya işçilerinin aynı hedef ve ilkeler etrafında bir araya gelebileceğine tanıklık edecektir .

 

Dünyanın Bütün Emekçileri Birleşin!!!

 

TÜRKİYE MAI ve KÜRESELLEŞME KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU