mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Emek" Sempozyumu Sonuç Bildirisi

17 Nisan 2000


KAMUOYUNA


Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde uyguladıkları bilinçli ve tamamen sermayeden yana, emekçilere karşı politikaları sonucunda dünya nüfusunun önemli bir bölümünün yoksullaşmasına, milyonlarca Afrikalı, Güney Amerikalı, Asyalı ve hatta Gelişmekte olan ülke insanlarının her gün açlıktan ölmesine diğer tarafta ise kredi adı altında yoksul ülkelere dayatılan bu bağımlılık aygıtları sayesinde dünya finans sermayesinin daha da güçlenerek, gelişmiş ülkelerde bile emeğin kazanımlarının gerilemesine, örgütlülüğünün azalmasına ve üretimden gelen gücünü kullanmasının bile zorlaşmasına yol açan kapitalist sistemin can damarları olarak nitelendirilebilecek IMF ve Dünya Bankası, oyunlarına bir yenisini eklemek uzere 16 Nisan'da (Dün) ABD'nin Washington kentinde "Bahar toplantıları" na başlamıştır.

Ancak unutulmamalıdır ki, bundan sadece 4-5 ay once sistemin bir başka önemli aygıtı olan WTO da benzer hedeflerle Seattle'da bir toplantı yapmaya kalkmış ve bu olay Amerika'nın çok uzun bir süreden beri görmediği boyutlarda şiddet, protesto ve direnç gösterilerine sahne olmuştu. Bu tepkilerin de etkisiyle WTO toplantıları hiçbir anlaşmaya varılamadan, ortak deklarasyon çıkarılamadan bitirilmek zorunda kalınmıştı.

Bizler çok iyi biliyoruz ki "Bahar Toplantıları" adı verilen ve IMF ve Dünya Bankasının artık tüm dünya tarafından gayet iyi tanınan bu tip toplantıları sonucunda atılan adımlar,dünya halklarını daha derin krizlere sokacaktır.

IMF ve Dünya Bankası "Bahar Toplantılarının" protesto edilmesi kapsamında Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu olarak İşçi ve Kamu Çalışanları Sendikaları, TMMOB, TTB ve TEB bağlı Meslek Odaları ve Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte 15-16 Nisan 2000 tarihlerinde düzenlediğimiz KÜRESELLEŞME, BÖLGESELLEŞME VE EMEK" Sempozyumunda 2 gün tartışılan ve ortaklaşılan görüşleri kamuoyuna açıklıyoruz.

1-Kapitalizmin küreselleşmesine karşı tüm emek güçlerinin birlik içinde ve bütünlüklü, cepheden karşı çıkış göstermesinin koşulları yaratılmalı, gelişmiş-az gelişmiş ya da kuzey-güney veya yoksul-zengin biçimindeki ayrıştırmaların ve halkları karşı karşıya getirmenin emekçilere hiçbir yarar sunmayacağı gibi sömürüyü şiddetlendiren bir nitelikte olduğu,
2- Ulus Devletler içindeki mücadele ile aynı anda emeğin uluslararası mücadele birliğinin sağlanması için ortak örgütlenme araçları, ortak bilginin ve ortak eylemin koşullarının yaratılması,
3- Sermayenin Kurumlarına karşı 30 Kasım 1999'da SEATTLE'da ve bugün Washington D.C.'de direnenlere Türkiye Emekçilerinin desteğinin iletilmesi,
4-Küreselleşme ve Bölgeselleşme konularında emekçilerin bilgilendirilmesinin en önemli görev oldugu ve bu kapsamda Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubunun çalışmalarına daha aktif destek verilmesi ve Çalışma Grubunun mevcut uluslararası dayanışma ve işbirliği potansiyelinin daha da arttırılması konularında görüş birliği sağlanmıştır.


Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu


sayfanın başına dön