mai'ye geçit yok!
BÜLTEN 1
15/06/1999

Küreselleşmede son gelişmeler.

  1. Almanya’nın Cologne (Köln) kentinde Haziran ayı boyunca devam eden G7+ Rusya’nın katıldığı Bakanlar Konferansını, uluslar arası finans piyasalarının işleyiş ve yapısını protesto etmek amacı ile Dünya MAİ Karşıtları Koalisyonu tarafından tepki günü ilan edilen 18 Haziran 1999 Cuma günü, ülkemizde de Çalışma Grubumuzca hazırlanan ve ekte sunulan basın açıklaması ile protesto edilmektedir.
  2. Enerjide Tahkim konusunun en alevli döneminde Türkiye, WTO’nun (Dünya Ticaret Örgütü) Tahkim kurulunda Hindistan’a karşı dava kaybetti. 1996 yılından beri, Avrupa Gümrük Birliği üyesi olmaktan kaynaklanan haklarını kullanarak TEKSTİL ithalatında Avrupa Birliği dışındaki ülkelere “Miktar Kısıtlaması” uygulayan Türkiye, 1999 yılı başında Hindistan tarafından WTO tahkim mekanizmasına şikayet edilmişti. WTO Tahkim Kurulu geçen süreçte yaptığı incelemeler sonucunda Türkiye’nin WTO yasalarını ihlal ettiğine karar vererek, Hindistan’ı haklı bulduğunu deklare etti. Haber, basında yer aldığı halde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından konu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Bu karar sonrasında ülkemiz tekstil sektöründe zaten en ağır biçimde yaşanmakta olan krizin çok daha derinleşmesi beklenmektedir.
  3. Avrupa İşverenler Sendikası UNİCE, bu yıl sonunda Seattle’da yapılacak WTO Bakanlar Konferansı-Millenium Round toplantısı gündeminin daha geniş tutulması, raundun en geç 3 yıl içinde tamamlanarak Uruguay raundu sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve gecikmelerin asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi. Toplantı gündeminin en önemli maddesi, MAİ’nin WTO’ya transferi anlamına gelen “Yatırımlar” konusunun WTO kapsamına dahil edilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten UNİCE sivil toplum örgütlerini ikna etmek için Uluslararası Yatırım Network’ünü (ICN) ve Avrupa Komisyonununda büyük katkısı ile SOLİDAR isimli bir şemsiye sivil toplum örgütü kurdu.
  4. ABD’de ise Procter and Gamble şirketinin başını çektiği bir grup şirket, Sivil Toplumu ve örgütlerini ikna turları yapmaktadır.
  5. OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) 26-27 Mayıs 1999 tarihlerinde yapılan Bakanlar Konseyi toplantısının sonuç bildirgesinde “Korumacı politikaların MUTLAK bir şekilde terk edilme zorunluluğunun altı çizilerek bu yıl sonunda yapılacak MİLLENNİUM ROUND gündeminin daha genişletilmesi ve geciktirilmeksizin 3 yılda bitirilmesi kararlaştırılmıştır.
  6. İngiltere İşçi Partisi ile Alman Sosyal Demokrat Partisi “3.yol” isimli yeni bir projeyi tamamladılar. Bu projeye göre, Sosyal Devlet Politikalarından vaz geçilmesi, Marksist ve Sosyalist Politikaların izlerinin tamamen silinmesi hedeflenmektedir.
  7. Filipinler Hükümeti, WTO’dan TRIMs anlaşması hükümlerine (Yatırımla Bağlantılı Ticaret) göre 1.Ocak.2000 yılında başlaması gereken Ülkenin Serbest Ticarete açılması koşuluna ait sürenin uzatılmasını talep etti. Filipinler Hükümeti Asya Krizinin etkilerinin devam ettiğini ve ekonomik krizden çıkabilmek için kendilerine bir süre verilmesini istiyor. TRIMs hükümlerine göre ülkeler İthalattaki Vergide ithalatçının faturasını esas almalı ve kendi iç hukukuna ilişkin kuralları kaldırmalıdır. Filipinlerdeki mevcut iç hukuk sistemi imalat sanayiinde kullanılan ara malların %100’ünün ve özellikle Otomobil sanayi hammaddesinin %60’ının yurt içinden temin edilmesini bu oranları aşan yabancı ürünlerin ithaline izin vermiyor. Ülkedeki sanayiciler bu konudaki ertelemenin en az 4 yıllık olması için Hükümetle birlikte lobi faaliyetlerini sürdürmektedirler.
  8. ABD Başkanı CLİNTON, CNN Televizyonun canlı yayınında Yugoslavya’daki bombardımanı ve savaşı anlatırken “Küreselleşmenin gevşek sınırlar istediğini” ve “Üniter devlet yapılarının mevcut olduğu bir dünyada Küreselleşmenin başarılı olamayacağının” altını çizdi. 

Not: Bu bültenden sonra Grubumuzun adına “Küreselleşme”’yi eklediğimizi duyururuz.

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

 
sayfanın başına dön