mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubuBÜLTEN - 15
17 Haziran 2000

Çalışma Grubumuzun yaptığı 50 ve 51. Olağan toplantılarında tartıştığı konular ait notlar ile Küreselleşmedeki son gelişmelere ait haberler.

 
 • 30 Kasım - 3 Aralık 1999 tarihinde yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan WTO 3. Bakanlar Konferansından sonra yeni bir Round'un toplanması için yürütülen çalışmalar konusunda Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada "Hızlı gelişmeler kaydedildiği ve Hindistan, Mısır gibi ülkelerin bundan böyle direnemeyecekleri" duyuruldu.
 • G77 adına konuşan Nijeryalı sözcü ise yeni bir Roundun kaçınılmaz olduğunu, fakat kendilerinin başlangıçtan itibaren süreçte yer almalarını şart koştuklarını belirterek G7'ler arasında yapılan Green Room toplantılarını kabul etmeyeceklerini açıkladı.
  (Bu iki açıklama, Az gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerin çeşitli yöntemlerle terbiye edildikleri ve Seattle'da yaşananın bir daha yaşanmaması için ciddi önlemlerinin alındığı doğrultusunda olduğunu düşünüyoruz.)
 • Bazı Siyasi yorumculara göre yeni bir WTO Roundunun toplanabilmesi için ABD başkanlık seçimlerinin tamamlanması beklenmek zorunda. Clinton'un üzerinde Çin'in WTO üyeliğini kabul etmemesi için muazzam bir baskı yaratan ABD sendikaları, Çin'in WTO'ya tam üye olması durumunda ülkede 800.000 kişinin işsiz kalacağını açıkladılar. Ancak ABD kongresi 197'ye karşı 237 oyla Çin'le ticari ilişkilerin normale döndürülmesi ve Çin'e yeni ayrıcalıklar tanıyacak olan yasayı kabul etti. Bu karar sonrasında İşçi Sendikaları Kasım-2000'de yapılacak olan Genel Seçimlerde Demokrat Partinin ve AL-GORE'un emekçilerden oy beklememesi gerektiği mesajını verdiler. Çin'in Mayıs-2000 itibariyle benzer bir anlaşmayı Avrupa Birliği ile de yaptığı açıklandı.
  (Çin ile yapılan anlaşmanın bu dönem ABD Kongresinden geçirilmesi Sermayenin Kasımdaki seçimlerde JR. BUSH'un kazanmasına büyük katkı yaptıkları yorumları yapılıyor.)
 • WTO Genel Başkanı MİKE MOORE bu yıl içinde yeni bir roundun yapılma ihtimalinin arttığını açıkladı. MOORE; A.B. ve ABD arasında gerçekleştirilen bir son dakika girişiminde iki blok arasında var olan çelişkilerin azaltılması ve yeni bir round toplanması için ortak çaba harcanması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
 • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi ANNAN, Budapeşte'de yapılan ICC (Uluslar arası Ticaret Odası) Dünya Kongresinde yaptığı konuşmada; B.M. ve ICC'nin iki dost örgüt olduğunu ve el ele küreselleşmeye insani bir çehre kazandıracaklarını bunun da insan ve çevre hakları ile temel işçi haklarına saygı çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.
  (Devletlerin Örgütü B.M. ile Şirketlerin Örgütü ICC el-ele vererek küreselleşmeyi boyayarak insanlığa yutturmaya çalışıyor.)
 • Birleşmiş Milletler Büyük ulusötesi şirketlerin fonlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Son olarak Fransız kökenli Rhone-Polenc TAC MAHAL'in restorasyonu için B.M.'e 237.000$ (ABD Doları) fon bağışında bulundu.
  (B.M Genel Sekreteri Kofi ANNAN'ın ICC'nin Kongresindeki konuşmasının nedeni anlaşılıyor.)
 • Afrika Ticaret Anlaşması (Africa Bill), ABD Kongresinde 110'a karşı 301 oyla kabul edildi. Anlaşmaya göre bundan sonra Güney ve Sahra Afrikası ülkeleri ile Karayipler ve Orta Amerika ülkelerinden yapılacak ihracata yeni öncelik hakları verilecek. Başkan Clinton yasanın onaylanmasından hemen önce yaptığı konuşmada; Bu anlaşma ile birlikte ABD sermayesinin bölge ülkelerindeki yatırım ve ticaretinin patlama yapacağından emin olduğunu söyledi. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için ABD Senatosunun onayı ile Clinton'un imzası bekleniyor.
 • Fransa, ABD'nin Afrika ülkeleri ile imzaladığı Afrika Bill anlaşması çerçevesinde Afrika ülkelerine sağlayacağını vaad ettiği ayrıcalıkların Avrupa Birliğini yeni bir Rounda ve WTO kurallarına uymaya zorlamak amacıyla bir şantaj aracı olarak kullanılacağına inandıklarını açıkladı.
 • Avrupa Komisyonu, WTO standartlarına uyum sağlayabilmek için sağlık tüzüklerinin değiştirilmesini kararlaştırdı. WTO'nun sağlık standartları A.B.'nin sağlık standartlarından düşük olduğundan Avrupa Komisyonu sağlık standartlarını düşürme kararı almış oldu. Avrupa Komisyonu sözcüsü; "Umuyoruz ki bu kararımız sonrasında ABD'den yapılan Hormonlu Et ithaline mayıs-1999'da koyduğumuz yasaklama kararına karşı WTO Tahkiminde (ICSID) A.B. aleyhine alınan 1'e 10 ambargo kararını ABD kaldıracaktır."
 • Avrupa Komisyonu ABD'li şirketlere ihracat gelirleri üzerinden alınan vergilerden kaçma olanağı tanıyan bir yasanın değiştirilmesi yönündeki öneriyi reddetti.
 • Doktorlar, Mühendisler, Bankacılar, Sigortacılar, Avukatlar, Muhasebeciler, Mali Müşavirler DİKKAT!!! A.B. sınırları içinde üye ve aday ülkeler açısından Hizmetlerin ve Mesleklerin Serbest Dolaşımı müzakereleri Haziran ayında başladı. Mesleki Diploma ve Belgeler tehlikede. Tüm Hizmet ve Meslek mensuplarının A.B. normlarına uygun olması tartışılıyor. Örneğin A.B. ülkelerinde 250.000 Mimar ve Mühendis varken; tek başına Türkiye'de 250.000 Mimar ve Mühendis var. Bu durumda ülkemizdeki diplomaların A.B. tarafından ne derece kabul edilebilir olduğu tartışılır hale gelecektir. Son aylarda Ülkemizdeki Mühendis Odalarının gündemini işgal eden Sertifikasyon konusu da doğrudan bu konuyla ilgilidir.
 • A.B. ulusal vergi kesintileri ile ilgili ortak kurallar üzerinde anlaştı. Bu girişimin, vergilendirmede ulusal denetimi zayıflatabileceği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, vergilerde indirime gidilmesini öngören 4 kriterden oluşuyor. Bu kriterlerden 2'si vergi kesintileri ve kamu harcamalarının belli bir çizgide tutulmasının ulusal ekonomiye önemli bir mali destek sağlayacağı ve bunun da enflasyonist baskı yaratabileceğini öngörerek vergi indirimi talep ediyor. 3.kriter, A.B. ülkelerinin uzun vadeli bir kamu maliyesi istikrarına gerek duyduklarını belirtiyor.
 • Güney Asya ülkelerinin oluşturduğu ASEAN Örgütünün Bakanlar Konferansı en kısa zamanda yeni bir küresel ticaret roundunun başlatılmasının şart olduğu kararını aldı. Grup üyelerinden Çin, Laos, Kamboçya ve Vietnam'ın güçlü desteğini alan kararda, tarım ve hizmetler alanında gelişmiş ülke pazarlarının az gelişmişlere açılmasının kaçınılmaz olduğu da vurgulanıyor. ASEAN, Temmuz ayında Japonya'nın Okinawa şehrinde yapılacak olan G-8 zirvesinde de belli endişelerini aktarma kararlılığında olduğunu açıkladı.
 • Hindistan, Bengaldeş, Tayland, Myanmar ve Sri-Lanka aralarında bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaya karar verdiler. Oluşturulacak Serbest Ticaret Bölgesinin 6 ay içinde hazırlanacağı açıklandı.
 • Mozambik'teki Şeker üretimi de IMF menüsündeki yerini aldı. IMF ve Dünya Bankası kredileri ile bağımlı hale getirilen Hükümetten, ülkenin tek geçim kaynağı olan şeker üzerindeki korumacı politikalarını terk etmesi isteniyor. Şeker Üreticileri, Hükümetin IMF dayatmasına nasıl bir cevap vereceklerini bilmedikleri için, yeni ekim sezonunda ekim yapmaya çekindiklerini açıkladılar. (Son 10 yılda IMF politikalarını uygulayarak en büyük gelir kaynağı Pirinç üretimini bitirme noktasına gelen, ihracatçı iken bugün ithalatçı konumuna düşen ve ABD'nin Genetik Değişikliğe uğratılmış Pirinçleri ile halkını IMF ve Dünya Bankasına borçlanarak doyurmaya çalışan HAİTİ Devleti gibi çok yakın bir gelecekte Mozambik Devleti de Şeker ithalatçısı konumuna getirilecek gibi görünüyor. Bu iki ülkedeki tarımsal gerileme ile ülkemizdeki arasındaki benzerlik bize şaşırtıcı gelmiyor.)
 • Gelişen Menkul Kıymet Piyasalarına ÇİN tehdidi: Toplam 350 Milyar ABD$'lık hisse senedi piyasalarına sahip olan Çin, iki önemli borsasını dünyaya açıyor. Bu büyüklükle Çin, Asya'da Japonya'dan sonra 2.en büyük Hisse Senedi piyasasına sahip ülke konumunda. Çin, Hisse Senedi piyasalarının dünya spekülatörlerine açılmasında ilk etapta Tayvan'ın uyguladığı "Vasıflı Yabancı Kurumsal Yatırımcı" sistemi uygulayacak. Piyasa giriş çıkışlarına katı kurallar uygulayan bu yöntem bir test işlevi görecek ve ardından tam liberalizasyona geçilecek.
 • Dünyanın en büyük aracı kurumlarının başında gelen MORGAN STANLEY, Türkiye Menkul Kıymet Piyasalarındaki payını azaltma kararı aldığını duyurdu. (Tüm dünyada yaptıkları gibi Muhtemelen bu pay fiilen azaltıldıktan sonra duyuru yapıldı)
 • Türkiye'deki suni istikrar bozulma sürecine mi girdi? İç Borçlanma ve piyasa faiz hadlerinin yükseliş eğilimine girmesi Morgan Stanley ve diğer yabancı fonların Türkiye piyasaları hakkında yaptıkları olumsuz açıklamalarında bu sürece girilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
 • British Airways, Hollanda'nın KLM havayolları şirketini alma sürecine girdi. Bu birleşmenin gerçekleşmesi sonrasında Avrupa'nın en büyük ve dünyanın 5.büyük havayolu şirketi doğacak. Bu birleşme sonucunda binlerce kişinin işsiz kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.
 • ABD - FED'in (Merkez Bankası) yaptığı %0,5 puanlık faiz artışı Euro'yu biraz daha zayıflattı. FED ayrıca, önümüzdeki ay içinde de faiz arttırabileceğini duyurdu. Ancak bu açıklamadan bir hafta sonra açıklanan ABD Ekonomik datalarının kötüye gidiş sinyali vermesi üzerine, ABD Doları dünya para piyasalarında değer yitirdi.
 • İngiltere'nin eski Ekonomi Danışmanı Sir Walter'e göre Euro ölüm döşeğinde ve 2004 yılına kadar son bulacak. (İngiltere A.B. üyesi olmasına karşın Para Birliğine (EURO) henüz girmemiştir.)
 • IMF ve Dünya Bankasının 25-28 Eylül 2000 tarihleri arsında Çek Cumhuriyetinin başkenti PRAG'da yapacakları güz toplantılarına karşı hazırlanmakta olan "PRAG SONBAHARI EYLEMLERİ" Koordinasyon toplantısı 16-19 Haziran 2000 tarihleri arasında Prag'da yapılıyor.
 • ABD Basra Körfezi ülkeleri ile Yatırım anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını öneriyor. (Öyle görünüyor ki önümüzdeki birkaç yılda ABD'nin dünyada yatırım anlaşması yapmadığı ülke yada bölge kalmayacak. Yaşasın WTO, IMF, Dünya Bankası, NATO vs.)
 • 4-6 Haziran 2000 tarihleri arasında Kanada-Ontario'da yapılan FTAA(Amerikalar arası Serbest Ticaret Anlaşması) müzakerelerini bundan sonra protesto ve bloke etmek üzere Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin Kapitalizm ve Küreselleşme Karşıtı Örgütlerince ortak eylem kararı alındı.
 • Dünya Kapitalizm ve Küreselleşme karşıtlarının en yakın hedefi G-8'lerin Temmuz-2000'deki Okinawa Zirvesini bloke etmek.
 • Avrupa'daki Küreselleşme karşıtı örgütler 29 Haziran 2000 tarihinde Millan-Fransa'da Strateji toplantısı düzenliyor.
 • İsviçre'nin Cenevre kentinde ATTAC örgütü öncülüğünde küreselleşmedeki son gelişmelerin ve yeni stratejilerin tartışılacağı bir toplantı düzenleniyor. Toplantı 22-25 Haziran 2000 tarihleri arasında olacak ve Birleşmiş Milletler Zirvesi sırasında protesto gösterileri yapılacak.
 • Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

İLETİŞİM:
Birleşik Metal-İş Sendikası
Tel.: (216) 380 85 90
Fax: (216) 373 65 02
Enerji Yapı Yol Sen.İst. Şubesi
Tel.: (212) 212 94 25
Fax: (212) 213 64 83
TMMOB-İst. İletişim
Tel.: (212) 249 83 85
Fax: (212) 249 82 99

e-mail adreslerimiz:
antimai@antimai.org
yazar@antimai.org


sayfanın başına dön
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]