mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

BÜLTEN - 18

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

29 Ağustos 2000

Çalışma Grubumuzun 55'inci olağan toplantısında tartıştığı konular ile küreselleşmedeki son gelişmelere ilişkin haberler.

 

·      Küreselleşme Karşıtları, 6-8 Eylül 2000 tarihleri arasında Newyork’a yapılacak olan Birleşmiş Milletler Millenium Zirvesini bloke etmek için kitlesel protesto eylemleri düzenleyecekler. Geçen yıl WTO eski Başkanı Renato Rugerio tarafından ortaya atılan “WTO DÜNYA HÜKÜMETİ” fikrine, kendi bünyesinde olması koşulu ve yakışığının bu olduğu savını ileri süren Birleşmiş Milletler Teşkilatı Eylül-2000 zirvesini düzenliyor. Zirvenin önemli olaylara sahne olması bekleniyor.  Eylül-2000 zirvesinin yapılacağı günlerde Newyork’ta düzenlenecek Alternatif zirvede “Küreselleşmede Birleşmiş Milletleri Rolü” tartışılacak. Alternatif Zirvenin konuşmacıları arasında Vandana Shiva, David Korten gibi ünlü Küreselleşme karşıtları da bulunuyor.

 

·      Birleşmiş Milletlerin içindeki bir alt gruplardan biri tarafından hazırlanan ve geçen hafta açıklanan raporda WTO – bir kabus – olarak tanımlanıyor. Raporda gerek yapısı, gerekse işleyişi açısından anti-demokratik bulunan WTO şiddetle eleştiriliyor. Raporda “WTO-Dünya Ticaret Örgütü dünyanın en büyük Şirketleri tarafından yönlendirilmekte ve onların çıkarları için çalışmaktadır. İnsanlık yararına çalışabilmesi için Birleşmiş Milletlere bağlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.” Görüşü yer almaktadır. Aynı Raporda Küreselleşme Karşıtlarından bazılarının çevre ve emek standartlarının WTO’da yer alması doğrultusundaki talepleri de sert bir dille eleştiriliyor ve bunlar kabul edilecek olursa Gelişmiş Ülkelerin hükümranlığının daha da artacağı vurgulanıyor.

 

·      Ağırlıklı olarak Asyalı Küreselleşme Karşıtları 11-13 Eylül 2000 tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde bir araya gelerek “Dünya Ekonomik Forumu”nun kapatılması ve aynı tarihlerde yine Melbourne de yapılacak olan Aysa-Pasifik Ekonomik Zirvesini kitlesel olarak protesto edecekler. Asyalı Küreselleşme Karşıtları Melbourne’da Seattle ve Washington benzeri eylemler yapacaklarını ve S11 eylemleri için tüm dünyaya çağrı yaparak kapitalizm ve küreselleşme karşıtlarını beklediklerini açıkladılar. Yapılan çağrıda “Buraya (Melbourne) gelemezseniz bile kendi ülkenizde, bölgenizde eşzamanlı eylemler düzenleyin” denilmektedir. Asya-Pasifik Ekonomik Zirvesinin davetlileri arasında ulusötesi şirketlerden, AMKOR, BHP, BP, BOİNG, CİTİBANK, CHEVERON, COMMONTWEALTH BANK, DUPONT, EXXON-MOBİL, G.M., MC.DONALD’S, MİCROSOFT, MİTSİBUSHİ, MONSANTO, NESTLE, NİKE, RİO-TİNTO, SHELL, SİEMENS, WESTERN MİNİNG, bulunuyor.

     WEF-Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en büyük 1000 şirketinin oluşturduğu, her yıl   

     DAVOS’ta toplanan ve arada bir de bu tip Zirve toplantıları düzenleyen bir Elitler  

     Grubudur. Başka bir deyişle Kapitalizmin Kalelerinden biridir. WEF 1982 yılında yaptığı

     gayri resmi zirvede 17 ülkeden Ekonomi Bakanları, IMF, Dünya Bankasının üst kurmayları

     ve çeşitli hükümet üyelerini bir araya getirdi ve bu toplantıda URUGUAY RAUNDU’nun 

     (1986) başlatılması karar altına alındı. Muazzam bir güce sahip olan bu örgüt, dünya

     halklarının ne yiyeceğinden tutunda, ne giyeceğine, okullarda neyi, ne kadar öğreneceğine

     kadar hayatın her alanında belirleyici bir role sahip.

 

·      IMF’nin adı değiştirilerek “Yoksulluğu Azaltma Programı” adını alması için, yapılan Yapısal Ayarlama Programlarına yeni bir koşul getirildi. IMF’den borçlanacak ülkeler yoksulluğun azaltılması için kendi ülke raporlarını hazırlayacak ve bu raporda kendi önerileri yer alacak. Bu öneriye göre söz konusu raporlar STK’lar ile hükümetlerin işbirliği ile hazırlanacak -ve ICFTU’ya (Uluslararası Sendikalar Birliği) göre en örgütlü STK’lar Sendikalar olduğu için- bu yenilik sendikalara önemli yeni fırsatlar sunacakmış. “Karar süreçlerine katılım” dedikleri de bu olsa gerek.

 

·      IMF, Ukrayna Hükümetinden ülke halkına yaptığı gıda yardımını kesmesini, bitirmesini talep etti. IMF, Ukrayna Hükümetinin bu uygulamasının Serbest Piyasa ve Rekabet hakkının ihlali anlamına geldiği uyarısında bulundu. IMF’nin endişesi bu gıda yardımının, Ukrayna Hükümetince yapılan tarım reformu ve tahıl piyasalarının uluslararasılaşmasını engelleyebilecek olmasıdır. Aslında IMF korkusu bu yardımların Ukrayna tarımının ulusötesi tekellerin eline geçmesi için atılan adımları gerileteceğinin anlaşılmasıdır.   

 

·      26-28 Eylül tarihleri arasında Prag’ta yapılacak olan IMF ve Dünya Bankası Sonbahar toplantılarına katılacak olan yüzlerce Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile binlerce Şirket Yöneticisini korumak üzere 11000 polis görevlendirildi. Küreselleşme Karşıtı yüzlerce yabancı aktivist Prag eylemlerinin koordinasyonu için kente gelerek çalışmalarını hızlandırdı. Simulasyon niteliğinde örnek olarak yapılan eylemlerin 23 Eylül’e kadar her 10 günde bir kez tekrarlanacağını belirten Alice Drovska, kampanyaya “IMF ve Dünya Bankasına halklara baskı yapmaları için verilen 55 yıl yeter” adını koyduklarını belirtti.

 

·      Japonya’da firma iflasları 2. Dünya Savaşından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Japon Merkez Bankasının faiz arttırımı sonrasında bir açıklama yapan Think-Thank kuruluşu Teikoku Databank, kamu yatırımlarının azalması ve iç tüketimin daralması dolayısıyla, önümüzdeki aylarda iflasların çok daha hızlanacağına dikkat çekti. Japonya’da sadece temmuz ayında iflas eden KOBİ şirket sayısı 1617’ye ulaştı. Demek ki kapitalizmin küreselleşmesi yalnızca yoksul ya da gelişmekte olan ülkeleri değil, zengin ülkeleri ve halklarını da hem de aynı argümanlarla etkiliyor.

 

·      ABD Emekçileri ile Amerika’da Kapitalizmin Küreselleşmesine karşı mücadele verenler bir yol ayrımında mı? UAW-Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası, uzun tartışmalar sonrasında kasım ayında Amerika’da yapılacak olan Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Al Gore’u destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Sendikanın Başkanı Stephen P.Yokich, gerek ekonomi ve gerekse işçi hakları, çevre, sosyal haklar ve standartlar konularında Al Gore’un bakış açısının kendilerininki ile büyük benzerlik taşıdığını, Al Gore’un, Sendikaların ABD ekonomik ve politik yaşamında çok önemli bir rol oynadığına inandığını ve Başkan seçildiği taktirde Amerikan işçilerinin çıkarlarını ve kazanımlarını koruyup geliştirecek en iyi aday olduğunu belirtti. “Bu açıklamamız, tüm konularda Al Gore ve Demokrat Parti ile aynı görüşlerde olduğumuz anlaşılmamalı. NAFTA anlaşmasına ve Çin’in WTO(Dünya Ticaret Örgütü) üyeliği yolunda atılan adımlara şiddetle karşı olduğumuzu gizlemiyoruz. Ama yine de, ticaret ve yatırımlar konusunda bile Al Gore’un, George W. Bush’tan daha iyi olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle seçimlerde Al Gore’u destekleyeceğiz.” Dedi. Özellikle son cümlede bahsi geçen NAFTA anlaşması ile ABD, Kanada ve Meksika’daki işçilerin hemen hemen bütün kazanılmış hakları yok edildiği halde, UAW gibi önemli bir sendikanın hala Demokrat Parti adayını desteklediğini açıklaması, Seattle’daki kitlesel mitingte omuz omuza mücadele verdiği kitlelerin adayı Yeşiller Partisinden Ralph Nader’ı hiç dikkate almamasını da anlamak hiç zor değil. Amerikan Şirketleri ve özellikle Amerikan Medyası yine iş başında ve harıl harıl emekçilerin oylarını bölmekle meşgul. Oyun yine aynı oyun, “Yeşiller Partisinden Ralph Nader’a verilecek oylar boşa gidecek ! Ve muhtemelen Bush’a yarayacak. Çünkü nasıl olsa Nader kazanamıyacak”  Bu söylemi bir yerlerden anımsıyoruz. 

 

·      Çalışma Grubumuz üyesi kurumların temsilcilerinden oluşan bir grup arkadaşımız, IMF ve Dünya Bankasının 26-28 Eylül tarihleri arasında Prag’ta yapılacağı Sonbahar toplantılarını protesto etmek üzere Dünya Küreselleşme Karşıtlarının çağrısına uyarak Prag’a gidiyor.

 

·      Çalışma Grubumuzdan Gaye Yılmaz’ın Hazırladığı Kapitalizmin Kaleleri-1 (IMF, Dünya Bankası ve AB) kitabımız Çalışma Grubumuz üyesi Türk Tabipler Birliği tarafından 3500 adet olarak basıldı ve dağıtımına başlandı.

Kitapların temin edilebileceği kuruluşlar:

Ankara’da;Türk Tabipler Birliği, DİSK Ankara Temsilciliği ve Enerji Yapı Yol Sen.Genel Merkezi

     İstanbul’da;Birleşik Metal-İş Sendikası G.M., İstanbul Tabip Odası, Enerji Yapı Yol Sen İst.Şubesi

     İzmir’de; İzmir Tabip Odası,

     

 

                    Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

 

e-mail      :  antimai@antimai.org

web sitesi:  www.antimai.org