mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

BÜLTEN-23

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

25 Ocak 2001

Çalışma Grubumuzun 65’inci Olağan toplantısında tartıştığı konular ait notlar ile Küreselleşmedeki son gelişmelere ait haberler.

 

  • WTO Bakanlar Konferansının Toplantı Yeri Problemi.  Şili, artık WTO Bakanlar Konferansına ev sahipliği yapma konusuna ilgi duymadığını deklere etti. Şili’nin WTO Büyükelçisi Alejandro Jara, Hükümetinin bundan sonra bir “aday” evsahibi gibi hareket etmeyeceğini WTO Genel Başkanı Mike Moor’a iletti. Bu tavrın, WTO’nun 140’a ulaşan üyelerinden biri olan Katar’a yapılmış resmi başvuru karşısında, Şili-Katar ilişkilerinin bu nedenle gerginleşmemesi gerekçesiyle takınıldığını belirten diplomatik kaynaklar, özellikle WTO’nun Arap üyelerinin Katar’ın ev sahipliğine çok sıcak baktıklarını belirtiyorlar. Katar Hükümetinin Bakanlar Konferansı Toplantısının  4 - 9 ARALIK 2001 tarihleri arasında Doha’da yapılması önerisini kabul ettiği 24.01.2001 tarihinde WTO Genel Başkanı Mike Moor tarafından açıklandı. İnsan Hakları Örgütleri, WTO toplantısının insan hakları sicili son derece kötü olan Katar gibi bir ülkede düzenlenmesi ile muhalefetin önünün kesilemeyeceğini belirten tepkisel bir basın açıklaması yaptılar.
  • Asya Kalkınma Bankası Toplantısını Protesto. Mayıs ayında Hawai’de yapılacak olan Asya Kalkınma Bankası toplantısına karşı başta Hawai’li gruplar olmak üzere Pasifik ülkelerinin Küreselleşme karşıtları eyleme hazırlanıyor. Uluslararası Yatırım Şirketlerinin Asya’nın yararına olacağına tüm kıtayı ikna etme amacıyla düzenlenmek istenen konferans 58 ülkenin sahibi olduğu ve 35 yıl önce kurulan ADB-Asya Kalkınma Bankası tarafından düzenlenecek. Protesto eylenleri, Filipin’lerden bir Üniversite Profesörünün de içinde bulunduğu farklı toplumsal gruplardan oluşan bir yürütme kurulunca koordine ediliyor.
  • FTAA(Amerikalar arası Serbest Ticaret Anlaşması) Taslağı hazırlandı.  FTAA anlaşmasının ilk taslak metni tamamlandı ve müzekerelerin 2003 yılından önce bitebileceği, anlaşmanın ise 2005 yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ABD’nin WTO’daki temsilcisi Charlene Barshevsky açıkladı. Taslak metin üzerindeki görüşmeler 6-7 Nisan’da Buenos Aeres’te yapılacak toplantılarda tamamlanacak.
  • GATS Müzakereleri. Kanada’nın GATS müzekerelerindeki sözcüsü Sergio Marchi “Sözkonusu anlaşmanın aşağıdan-yukarıya (Bottom-Up) dizayn edildiğini belirterek; isteyen ülkeler kendilerini yeterince güçlü hizmet sektörlerine ilişkin taahhütlerde bulunabilirken, zayıf olan diğerlerinin belli sektörleri pas geçmesinin mümkün olacağını, müzakere taraflarının tüm sektörleri masaya getirmesi halinde bile, bunun, mutlaka taahhütte bulunma zorunluluğu anlamına gelmeyeceğini, WTO’nun(Dünya Ticaret Örgütü) tüm üyelerince müzekerelere açılarak, serbest piyasa ekonomisine geçilmesini talep ettiği hizmet alanlarının 160 kadar olduğu, ancak bunlar içinde eğitim ve sağlık alanındaki cesur taahhütlerin sayısının oldukça az olduğunu” da söyledi. Marchi, ülkesi Kanada’nın Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Ebelikten oluşan 4 alt-sağlık sektörünün hiç birinde taahhütte bulunmak istemeyen tek ileri sanayi ülkesi olduğunu da ekledi. Diğer yandan, gelişmiş ğlkelerden ABD ve Japonya’nın hastane hizmetleriyle ilgili taahhütlerde bulundukları belirtiliyor. (Acaba, borçlu ülkelerin tavrı ne?) Bu arada, Kanada’ya ilaveten 38 WTO üyesi de sağlık-bakım hizmetleri ve alt sektörlerinde hiçbir taahhütte bulunmayacaklarını bildirmiş. Aralarında, Brezilya, Şili, Mısır, Endonezya, İsrail, Yeni Zelanda, Filipinler, Romanya, Güney Kore, Tayland ve Venezuella da bulunuyor. (Türkiye’nin bu konudaki tavrını bilemiyoruz).
  • GATS Müzakereleri Takvimi: GATS Müzakerelerinin 2001 takvimi hazırlandı.

             07    Şubat – Avrupa Hizmet Forumu Politika Kurulu – Brüksel

             07    Şubat – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

        08-09    Şubat – WTO-Genel Konsey Toplantısı – Cenevre

        14-15    Şubat – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevre

        20-21    Şubat – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

             07      Mart – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

             21      Mart – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

        26-27      Mart – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevre

        26-28      Mart – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

               18     Nisan – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

              02    Mayıs – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

      07-08     Mayıs – WTO-Genel Konsey Toplantısı – Cenevre

       15-16     Mayıs – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

       17-18     Mayıs – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevre

             30    Mayıs – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

        12-13  Haziran – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

              27 Haziran – A.B. Madde 133-Hizmetler Komisyonu – Brüksel

       12-13 Temmuz – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevre

        18-19 Temmuz – WTO-Genel Konsey Toplantısı – Cenevre

        20-21      Eylül – Dünya Hizmetler 2.Kongresi – Hong-Kong

        08-09      Ekim – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevre

        10-11      Ekim – WTO-Genel Konsey Toplantısı – Cenevre

        06-07     Aralık – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevr

        12-14      Aralık – WTO-Hizmet Ticareti Konseyi – Cenevre

    ·    WTO-Genel Konseyinin son toplantısı. 14-15 Aralık 2000 tarihlerinde yapılan toplantıda WTO-Genel Konseyi “WTO             kararlarının uygulamasına” ilişkin bir dizi karar aldı. Seattle sonrasında azgelişmiş ülkelerin talebi üzerine yapılan bu             toplantının sonuçları ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Toplantı talebinin sahibi olan az gelişmiş ülkelere işlevsel anlamda             neredeyse hişbir yarar sağlamadığı belirtilen bu kararların özellikle tarım ürünleri ve patent-telif yasalarıyla ilgili olduğu,             ancak; gelişmiş ülkelerin sınırlarını az gelişmiş ülkelerin ürünlerine açmasıyla ilgili hiçbir hükmün bulunmadığı belirtiliyor.

  • AB’nin Yoksul Ülkelere Jesti. AB, askeri olmayan tüm malların birliğe girişteki tarifelerin kaldırılmasına ilişkin önergesini revize etti ve şeker, pirinç ve muz ithali konusunda bir geçiş süreci sonrasında gümrük vergilerinin kardırılmasının daha dğoru olacağına karar verdi. Kuşkusuz AB’nin planladığı bu  jest, sadece en yoksul 48 ülke için geçerli olacak.
  • Kalkınma Yardımı. İngiltere, Hindistan’a şartlı bir kalkınma yardımı önerisinde bulundu. Eğer “Güney Asya ülkeleri küreselleşmeye daha fazla güvenirse, zaten tümünde kötü olan yaşam standartları yükselecektir” Bu cümleden de anlaşılacağı gibi dünya sermayesi bir güven bunalımı içerisinde ve sadece tepkilerin azaldığını görebilmek için bile diplomatik yoldan maddi destek vermeye hazırlar. Haberi ileten grubun yorumu ise “İngiltere’nin Hindistan’a havuç gösterdiği” şeklinde.

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

             web adresi..:   www.antimai.org

             e-mail.........:   antimai@antimai.org