mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


BÜLTEN-49

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

15 Haziran 2002

Çalışma Grubumuzun 99'uncu olağan toplantısında tartıştığı konuların notları ile küreselleşmedeki son gelişmelere ait haberler.

 

 

  • OECD’nin 23-24 Mayıs tarihlerinde Washington D.C’de yaptığı “Eğitimin Liberalizasyonu” başlıklı toplantı sona erdi. Toplantıda görüş açıklayan ABD Ticaret Bakanlığı temsilcisi Douglas Baker, aktif bir GATS gündeminin geliştirilmesinin zorunluluğu, daha üst düzeyde liberalizasyon konusunda bölgesel ve ikili anlaşmalara ağırlık verilebileceği konularına dikkat çekti. Baker, gerek bölgesel gerekse çok taraflı anlaşmalar dizayn edilirken sermaye çevrelerinin görüşlerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini de belirtti. OECD Genel Sekreteri Donald Johnston ise GATS anlaşması sayesinde kültürel alanda muazzam kazanımlar elde edilebileceği ve GATS anlaşmasının son derece esnek dizayn edildiğine işaret ederek: “Ülkeler hangi sektörlerini liberalizasyona tam olarak açıp, hangilerini kapalı tutma konusunda tamamen özgür olacaklar” dedi. Johnston, elektronik ortamda eğitim alanında hala çok büyük fırsatlar olduğuna ve çeşitli muhalif grupların GATS’a yönelen tepkilerini duymazdan gelmeye çabaladığına ve GATS’ın muhaliflerin dediği gibi bir kuralsızlaştırma anlaşması değil, tam tersine bir “yeniden düzenleme” anlaşması olduğuna da dikkat çekti. DTÖ- Hizmet Ticareti Konseyi CTS’in aşkanı Alejandro Jara, daha çok eğitimin serbest piyasaya açılması üzerine konuştu ve müzakerelerin beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti. GATS anlaşmasının şeffaflık ve saygınlık hedeflerine ulaşmada önemli bir araç işlevi göreceğine de değinen Jara, piyasaların GATS’sız da genişlemeye devam edeceğine inandığını belirtti . Amerikan Eğitim Konseyi’nden David Ward, ticarii konuların eğitim ve GATS’a egemen hale geldiğini  bu durumun da eğitimde kalite gibi önemli meselelerin göz ardı edilmesine yol açtığını anlattı. Sponsorluğu DB tarafından yapılan “gelişmekte olan ülkeler perspektifinden lise eğitimi” başlıklı özel oturumda söz alan DB temsilcisi, bu ülkelerin yabancı yatırımcılar için cazip ve istikrarlı konuma getirilmesi ve lise eğitimi için küresel bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyaçlarına değindi. Toplantı ve atölye çalışmalarına katılan bazı muhalif gruplara dönük muamele ise her zamanki gibi oldu. Muhalifler ya kabaca susturuldu ya da eleştirileri kaale alınmadı. Bu durum, diğer katılımcıların divana kuşkuyla yaklaşmalarına ve GATS’a ilişkin kuşkuların genişlemesine yardım etti.

 

  • Avrupa sermayesinin sesi UNICE tarafından yayınlanan muhtırada yok yok: Sermaye vergilerinin azaltılması, Esneklik, Daha az sosyal güvence, Sosyal Güvenlik ve Emeklilik sistemlerinin reform edilmesi. Biz karşıtlar ise, sermayenin olmadığı bir Avrupa, toplumun kararları alabildiği bir kıta ve dünya, çalışanların, işsizlerin, yoksulların hak ve özgürlüklere sahip olduğu barışçı bir Avrupa’da yaşamak istiyoruz. Ve bunun için 7 Haziran günü saat 18.00’de Brüksel Borsası önünde bir protesto pikniği düzenliyoruz. Bu protesto, UNICE’in yukarıda sayılan hedeflerini gerçekleştirmek için 6-8 Haziran tarihlerinde Brüksel’de düzenleyeceği Avrupa Sermayesi Zirvesine paralel olarak yapılacaktır. UNICE zirvesine giriş ücreti 2000 Euro olarak belirlenmiştir. Gelin ve bize katılın.

 

  • Rusya, DT֒ne tam üyelik kozuyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. ABD hizmet tacirlerinin önde gelen derneklerinden biri 22 Mayıs’ta başkan Bush’a öağrıda bulunarak Rusya’nın hizmet liberalizasyonuna ilişkin taahhütlerinin çok zayıf ve yetersiz olduğunu bildirdi ve Cenevre’de yapılacak toplantıda, ülke temsilcilerinin uyarılmasını, gerekenin yapılmaması halinde üyelik sürecinin uzayacağının hatırlatılmasını istedi. Hizmet Tacirleri Koalisyonu Başkanı J.Robert Vastine, Rusya’nın masaya getirdiği taahhütlerin çok yetersiz olduğunu ve üyelik yolundaki müzakerelerin hızının Rusya’ya bağlı olduğunu, ancak Rusya ticari bir değeri olan taahhütlerde bulunduğu zaman üyelik sürecinin hızlandırılabileceğini ABD’nin ise sadece Rusya’nın hızına eşit bir hız gösterebileceğini belirtti.

 

  • ON BİNLERCE  PARAGUAY’LI  İŞÇİ, KİTLERİN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNİ DURDURMAK İÇİN EYLEMDE: Kamu KİT’lerinin özelleştirilmesi amacıyla çıkarılan 1615 sayılı yasaya karşı on binlerce işçi sokaklara çıktı. 4 Haziran günü yoksulların, küçük çiftçi ve köylülerin ve işçilerin öncülüğünde yapılan büyük gösteriler, bir işçinin polis güçlerince katledilmesiyle son buldu. Ülkenin önemli işçi örgütü CNT, 5 Haziran günü yaptığı toplantı sonrasında tüm ülke işçilerini, özelleştirme yasası geri çekilene ve polis şiddeti durdurulana kadar genel greve gitmeye çağırdı. Ülke çapındaki genel grev 6 Haziran günü gece yarısı itibarıyla başladı. Hükümet, halk isyanının daha da şiddetlenmesinden korkarak Telecom KİT’inin satışını durdurdu. Bu olaylar üzerine ülkede dolar kuru bir anda 100 puan yükseldi ve Ekonomi Bakanı, IMF ile yapılmış olan stand-by anlaşmasına uyumun devam edeceğini açıkladı. (Indymedia Argentina and Brazil 7th June 2002)