mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

BÜLTEN - 93

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

3 Kasım 2006

Çalışma Grubumuzun 152. toplantısında tartıştığı konular ile küreselleşmedeki son gelişmelere ilişkin haberler.

 

ABD ve ASEAN bloğu arasında devam eden serbest ticaret görüşmelerinde son aşamaya yaklaşılıyor. Alışılagelen FTA’lardan farklı olarak yatırımı da içermesi planlanan anlaşmanın kısa adı da farklılaşarak TIFA (Trade and Investment Framework Agreements) / Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşmaları şeklinde dizayn edildi. Güney Doğu Asya ülkeleriyle ABD arasında imzalanacak bu anlaşmanın gelecekte 10 ASEAN üyesi ülke ile ABD arasında imzalanması planlanan serbest ticaret paktları için bir altyapı oluşturacağı ve yaklaşık olarak yılda 150 milyar dolarlık muazzam bir pazarı temsil edeceği belirtiliyor. ABD’nin halihazırda ASEAN” a üye bir devletle serbest ticaret anlaşması var iki devletle de pakt kurma müzakereleri devam ediyor bu ülkeler sırasıyla: Singapur, Malezya ve Tayland. TIFA’nın mevcut ticaret ilişkilerini kıtanın güney doğusuna yayması ve pekiştirmesi öngörülüyor (“US likely to sign ASEAN trade deal”: AFP , WASHINGTON Wednesday, Aug 23, 2006).

DTÖ müzakerelerinin askıya alınması bloklar, ülkeler, iş kolları, sektörler ve sermayeler arası çatışmaların daha gözle görülür hale gelmesine sağladı. Ulus ötesi sanayi ve hizmet şirketlerinin CEO’ları Bush’tan uyuşmazlıkları giderecek bir formül bulmasını ve DTÖ görüşmelerine derhal başlanmasını sağlama yönünde girişimlerde bulunmasını talep etti. İlk olarak Citigroup CEO’su Charles Prince tarafından yapılan benzer bir uyarının ardından, TABD (Atlantik Ötesi Sermaye Diyaloğu) adına İngiltere Kraliyet Hava Yolları Şirketinin başkanı Martin Broughton eliyle iletilen çağrıda da, şirketler, Başkan Bush’a Atlantik ötesi gayrı safi hasılanın %3’ünden daha az bir karşılığı olan tarım konusu üzerinde koparılan fırtınanın dünya mal ve hizmet üretimini sekteye uğratmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi. TABD üyesi şirketler dünya ticaret sistemine yeniden hayatiyet kazandırmak için pek çok neden olduğunu, bunların başında da artan milliyetçi eğilimler, gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret hadlerindeki yükseliş ve son olarak ta Başkan Bush’un fast-track yetkisinin 2007 Haziranına kadar uzatılmış olmasının geldiğinin altını çizmeyi de ihmal etmediler. (“Business chiefs call on Bush to spur Doha talks” By Stephanie Kirchgaessner in Financial Times Limited/Washington Published: August 20 2006 Last updated: August 20 2006).

GATS'ın uygulama alanlarından biri olan Kamu Yönetimi Reformu şimdi de Güney Kore’de... Kore Kamu Çalışanları Sendikası KGEU’nun Uslan kentindeki şubeslerine 22 Eylul günü gece saat yarımda bir operasyon düzenleyen Kore polisi bina duvarını kırıp, sendika bürosuna girerek içeriye gaz bombaları attı. Geoje-gun ile Gyeongam kasabalarında sendika üyelerince oluşturulan barikatlar gece yarısı polis tarafından yıkıldı, sendika üyeleri ile polis güçleri arasında çıkan çatışmalar uzun saatler boyunca devam etti. Çatışmalar sürerken 100 kadar kamu çalışanı sendika binası önünde oturma eylemi yaptı. Binanın internet erişim elektrik hatları polis tarafından kesildi. Bu arada başkent Seul’de dayanışma hareketi başlatma kararı alan diğer KGEU üyeleri de bulundukları ofise kilitlenerek, saldırıya uğrayan şubeler ile bağlantı kurmaları yine Kore polisi tarafından engellendi. Operasyondan yaklaşık 1 saat kadar önce binanın elektriğini kesen güvenlik güçlerinin, daha başlangıçta büyük bir saldırı planladıkları ve ciddi direnişle karşılaşmayı öngördükleri bildiriliyor. Operasyonun gerçekleştiği gün Kore Hükümeti KGEU’nun ülke çapındaki 160 tane bürosunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Bu baskıların ve operasyonun temel nedeni ise sendikanın, Hükümetçe çıkarılan ve kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını tamamen ortadan kaldıran yasa tasarısına karşı çıkarak, eylemler düzenlemesi ve ABD ile müzakereleri devam eden FTA-İkili Serbest Ticaret Anlaşmasına karşı toplumu uyarmayı amaçlayan kampanyalar düzenlemiş olması. Bu arada Hükümetin, KGEU üyelerini sıkça uyararak, FTA karşıtı hareketlere karışan sendika üyelerinin tutuklanıp hapis cezasına çarptırılacağı konusunda tehdit ettiği belirtiliyor (KGEU, Uluslar arası İlişkiler Dairesi Başkanı Kim Seok, 22 sept. 2006).

AB’nin “yeni” rekabet stratejisi açıklandı...Avrupa Birliği Komisyonu, 2006 yılının başından beri Doha sonrası İç ve Dış Rekabet stratejisinin belirleneceği bir çalışma yürütüyor. Ekim ayı ortasında açıklanması beklenen yeni stratejinin özünde şunlar bulunuyor: “AB, küresel piyasalar düzeyinde rekabet gücünü korumak ve arttırmak konularında kararlıysa kendi şirketlerinin yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik edecek bir ortamı hazırlamak zorundadır. Bunu yaparken özellikle hedeflenecek mercii ise yatırım yapılması öngörülen üçüncü ülkelerin hükümet düzenlemeleri olmalıdır. Ancak, kendi şirketlerinin gücünü arttırabilmek için AB’nin kendi içinde de daha “sermaye dostu” bir iklim yaratması gerekmektedir. Üçüncü ülkelerdeki kamusal düzenlemelerin ortadan kaldırılması AB’nin dış rekabetini arttıracak en önemli hedeftir.”Avrupa’da hala bir “Avrupa Sosyal Modeli”nin bulunduğunu iddia edenlerin artık bu modele “elveda” deme zamanı gelmiş gibi görünüyor. Zira bu stratejinin hayata geçirilmesi daha fazla rekabet, daha fazla esneklik, daha fazla kuralsızlaştırma anlamına geliyor (The new ambitions of EU trade policy:Creating more space for corporations abroad AND at home, 21 Sept. 2006)