mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

Beyrut  Enternasyonal  Meclisinin,

Uluslar arası Savaş ve Küreselleşme Karşıtı Hareketlere Çağrısı

5 Temmuz   2004

 

17-19 Eylül/2004, Beyrut’ta düzenlenecek olan uluslar arası sempozyumda bir araya gelelim ve ortak perspektifler, stratejiler, kampanyalar üzerinde tartışarak hareketimizi genişletip, güçlendirelim.

 

Irak ve Filistin’de bir yandan direniş hareketleri devam ederken bir yandan da Bush rejimi, Sharon Hükümetine, izolasyon ve katliamlara devam edebileceğini bildiriyor. Bu anlayış, Filistin krizini askeri güç ve şiddetle “çözmeyi” hedef alan ABD-İsrail stratejisinin en önemli ayağını oluşturuyor.

 

Diğer yandan dünyada milyonlarca insan Irak’ın ve Filistin’in işgaline; emperyalist savaşlara son vermek için her gün gösteriler düzenliyor ve savaş karşıtı hareketler kamu oyunda da büyük destek buluyor.

 

Bizler, kendi çıkarları için ülkelerimizdeki etnik, dini, ırksal farklılıkları provoke eden, farklı topluluklar arasında kin, nefret ve düşmanlığı arttıran bu güçleri reddediyoruz.

 

Beyrut’ta yapacağımız uluslar arası sempozyumun bir amacı hareketi genişletip, güçlendirmek ve ortak perspektif ve stratejilerimizi belirlemek; diğer amacı ise Arap dünyasındaki küreselleşme ve savaş karşıtı hareketlerin hem birbirleri hem de diğer muhalif hareketlerle ilişkilerinin sağlanıp güçlendirilmesidir.

 

Bizler, savaş, adalet ve özgürlükler için mücadele veren tüm hareketleri, networkleri ve koalisyonları Beyrut buluşmamıza çağırıyor ve savaşlara ve küreselleşmeye karşı daha güçlü bir enternasyonal hareketin inşasının parçası olmaya davet ediyoruz.

 

5 Temmuz 2004 itibarıyla sempozyuma katılacağını bildiren sosyal hareketlerin isimleri aşağıdadır:

 

 • Anti-war Coalition, South Africa
 • ATTAC Japan
 • Campaign Genoa 2001
 • Centro de Estudios Internacionales, Managua
 • CCIPPP - Civilian Campaign for Protection of Palestinian People
 • Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (CNDP), India
 • Continental Campaign Against FTAA
 • Continental Campaign for Demilitarization of the Americas (CADA)
 • CUT - Central Unica dos Trabalhadores
 • Focus on the Global South
 • Gathering for Peace
 • Iraq Solidarity Campaign – Philippines
 • Jubilee South 
 • Korean People's Action against FTA & WTO (KoPA)
 • MST (Landless Workers Movement), Brasil
 • Palestine Solidarity Committee, South Africa
 • Palestinian Workers Union in Greece
 • Social Movements Network
 • Stop the War Coalition, Greece
 • Stop the War Coalition, UK

 

İletişim: Mary Lou Malig   marylou@focusweb.org

 

Beyrut  Enternasyonal  Meclisi