mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

DT֒nün 9 – 13 Kasım 2001 tarihlerinde Katar-DOHA yapılacak 4. Bakanlar Konferansının Gündemi Resmi olarak açıklanmasada, aşağıda AB ve ABD’li temsilcilerin söylediklerinden oluşacağı anlaşılıyor.

 

DTÖ(Dünya Ticaret Örgütü) Gayri Resmi Genel Konsey Toplantısından Notlar: DT֒nün 25 Haziran’da yapılan Gayri Resmi Genel Konsey toplantısında konuşma yapan ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Peter Allegeier DOHA’da yapılacak DTÖ 4. Bakanlar Konferansının gündeminde yer almasının şart olduğuna inanılan maddeleri aktardı:

·   Tarım,

·   Hizmetler (GATS-Hizmet Ticareti Genel Anlaşması),

·   Uyuşmazlıkların Çözümü (Uluslararası Tahkim),

·   Tarım-dışı ürünlerin dünya piyasalarına girişinin kolaylaştırılması (Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması),

·   Ticarete tanınan kolaylıkların genişletilmesi,

·   Hükümet çalışmalarında şeffaflığın sağlanması,

·   Hükümet Satın Almaları (Government Procurement),

·   Yatırımlar (MAI-Çok Taraflı Yatırım Anlaşması),

·   Rekabet. 

Allegeier, bu raundun öncekilerden önemli oranda farklılaşacağını, öncelikle DT֒nün artık çalışma programını genişletme gücüne sahip bir yapı haline geldiğini, ardından üye sayısının Uruguay raundundan bu yana 60’tan 140’lara gelmesiyle birlikte daha fazla ve farklı neo-liberal talebin örgüt içersinde tartışılabildiğini, bazı anlaşmaların müzakere edilmesinde güçlükler çıkabileceğinin öğrenildiğini, bunlardan dersler çıkarıldığını ve son olarak da üye ülkeler arasında son dönemde DT֒nün gerekliliğine olan inanç ve güvenin yenilendiğinin izlendiğini belirtti.

 

Gayri Resmi Genel Konsey toplantısına AB Komisyonu adına katılan temsilci de, AB olarak pozisyonlarının ABD ve Japonya’nınki ile tamamen aynı olduğunu, zaten ABD temsilcisi Alleiger’in çizdiği gündem taslağının da aylardan beri bu 3 blok arasında devam eden yapıcı, pozitif zirvelerde ortaklaşılarak belirlendiğini AB’nin de tıpkı ABD gibi bu Raundun hırslı hedeflere yönelmesini arzu ettiğini, Rekabet ve Yatırımlarla (MAI) ilgili gündeme ilişkin olarak AB’nin önerisinin bu alanda ülkelere sınırları çok dikkatli belirlenmek koşuluyla istisnalar tanınması olduğunu,Tarım, Hizmetler, Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri ve Hükümet Satın Almaları (Government Procurement)nın gündemde yer almasına büyük bir destek verdiklerini; ayrıca,

·   Anti-damping,

·   Ticaret ve Çevre,

·   TRIPs,

·   Elektronik Ticareti,

·   Sınırötesi ticareti kolaylaştırıcı düzenlemeler

gibi konulara da yeni raundda yer verilebileceğini düşündüklerini, son olarak ta DT֒nün kapasitesinin geliştirilmesi ve Uyuşmazlık Çözüm mekanizmasının geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.   (CEO-Avrupa 27 Haziran 2001)

  

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu