mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


Alaska da elden gidiyor

Cumhuriyet-Dış Haberler Servisi 3 Ağustos 2001

Bush'un, koruma alanında petrol aranmasını öngören planı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.ABD'nin eski petrolcü başkanının tasarısı gerçekleşirse, yüzlerce kuş ve memeli türünü barındıran doğal yaşam koruma alanı büyük zarar görecek.

ABD Temsilciler Meclisi dün 14 saat süren görüşmelerin ardından, Başkan George Bush' un Alaska'daki Ulusal Arktik Vahşi Yaşam Koruma Alanı'nda (ANWR) petrol ve doğalgaz sondajı yapılmasını öngören enerji planını onayladı.

Çevreciler tarafından ''doğa katedrali'' olarak nitelendirilen, aralarında Kuzey Amerika rengeyiklerinin de (karibu) bulunduğu çok sayıda kuş, memeli ve bitki türüne ev sahipliği yapan koruma alanının petrol ve doğalgaz sondajına açılmasının, çevreye ve canlılara onarılamaz hasar vereceği bildiriliyor. Tartışmalı enerji planı 189 ret oyuna karşı 240 kabul oyuyla onaylandı. Tasarının yaşama geçirilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak, Senato'da çoğunluk, ANWR'nin sondaja açılmasına karşı olan Demokratlar'ın elinde bulunuyor. Bu sayede, ANWR'nin sondaja açılmasının Senato tarafından engellenebileceği belirtiliyor. Demokratların gelecek ay Temsilciler Meclisi'ne sunacağı enerji planı da ANWR'nin sondaja açılmamasını ve araçlarda kullanılan yakıtlara daha katı standartlar getirilmesini öngörüyor.

Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi, seçim kampanyasında ülkenin enerji gereksiniminin güvence altına alınması için ANWR'nin sondaja açılması gerektiğini işleyen eski petrolcü Bush için bir zafer olarak nitelendirildi. Meclis'te onaylanan tasarı, 7.7 milyon hektarlık ANWR'nin 800 hektarlık bölümünde doğalgaz ve petrol sondajı yapılmasını öngörüyor.

Washington yönetiminin yaptığı araştırmalar, koruma alanının kıyı şeridinde, 16 milyar varil petrol rezervi bulunduğunu, bunun Irak'tan 70 yıl boyunca satın alınacak ham petrol tutarına eşit olduğunu ortaya koyuyor. ABD'de günde 20 milyon varil petrol tüketiliyor ve bunun yüzde 56'sı ithal ediliyor. Cumhuriyetçi milletvekilleri, ''Petrolü ülke içinde üretmenin Irak lideri Saddam Hüseyin' den almaktan çok daha iyi olduğunu'' belirtiyor. Sondajdan yana olanlar, modern teknoloji kullanılarak yapılacak sondajın çevreye zarar vermeyeceğini öne sürüyor.

Sondaj karşıtlarıysa, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının çevreye ve bölgedeki nadir canlılara onarılmaz zarar vereceğini, özellikle bölgeyi yavrulama alanı olarak kullanan rengeyiklerinin sayısının büyük ölçüde azalacağını belirtiyorlar.

Petrol şirketlerinin yararına

Demokratlar, ''tasarının tamamen petrol şirketlerinin yararına olduğunu, çok değerli türleri barındıran ve ABD'ye miras kalması gereken bir doğa katedrali olan bölgenin korunmasının bir görev olduğunu'' ifade ediyorlar. ANWR'de sondaj ilk kez 1980'de gündeme getirilmiş, ancak Kongre, bölgenin petrolcülere açılmasını yasaklamıştı. Yeni enerji planı bu yasağın kaldırılmasını, nükleer enerji endüstrisinin güçlendirilmesini, yeni ve daha temiz kömür teknolojileri geliştirilmesini, enerji şirketlerinin yaklaşık 30 milyar dolarlık vergi indiriminden ve teşviklerden yararlandırılmasını da öngörüyor.

Çevreciler, araçlarda kullanılan yakıtların daha verimli hale getirilmesinin ANWR'den elde edilecek olan petrolden çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayacağını belirtiyorlar. Alaska'daki bölge, 41 yıl önce Başkan Dwight Eisenhower tarafından koruma alanı ilan edilmişti.