mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu
 

 Türkiyenin Yeni Hedefi

 

 

 

 

ANADOLU GÜNEŞ UYGARLIĞI 

 

 

 

 

Konusu: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş amacı, Batının da ötesinde yeni bir UYGARLIK kurmaktır. Dünyadaki olumsuz gelişmeler, yeni bir uygarlık kurmak için uygun bir ortam hazırlamıştır.

Doç.Dr. Çetin Göksu

 

Dünyadaki negatif gelişmeler, insanlık için, yeni değerler sistemini, yeni düşünceleri, yeni teknolojileri, yeni yaşam biçimleri ve çevrelerini, dolayısıyla yeni bir uygarlık biçimini geliştirmeyi ve uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Türkiye, dünyanın da gereksinim duyduğu yeni bir uygarlık hedefini gerçekleştirecek, düşüncelere ve becerilere sahip bir ülkedir. Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. 

         Kitap, yeni bir uygarlık gereksinmesinin  nedenlerini açıklıyor, yeni bir uygarlık kurmak  için gerekli olan temel değerler sistemini anlatıyor ve son olarak da geliştirilen toplumsal, mekansal, enerjetik, teknolojik ve çevresel projeleriyle bu amacın nasıl gerçekleşeceğini gösteriyor.

         Kitap bize, Batının kirletici ve doğayı tahrip edici modern denilen uygarlığa karşın, Yeni ve Çevreci Bir Uygarlık alternatifi sunuyor ve bu uygarlığı birlikte nasıl gerçekleştirebileceğizin yollarını  gösteriyor.

 

Çevre ile ilgili herkesin okuması gereken bir eser

Kaynak bir kitap

İmaj  Yayınları, (312) 3193225, 200 sayfa, renkli, 5milyon TL. Ankara

mail: goksu@metu.edu.tr 

 

ÖZET: Kitapta ele alınan konu sırasıyla şöyle:

 

            1. Güneş Bilinci: Yeni Bir Düşünce, Yeni Bir İnsan

Batı uygarlığının dayandığı materyalist ve metafizik düşünce sistemleri, içerdiği yanlış bilgiler ve uygulamalar nedeniyle, dünyadaki yaşamı yok eden bir süreci başlatmıştır.  İnsan ve Doğanın kurtuluşu, Bu sürecin tersine çevrilmesini ve "Doğa dostu" yeni bir düşünce sisteminin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Güneş Bilinci bize, Yaşamı anlamayı ve dolayısıyla ona saygı duymayı öğreten, yaşamın öz gerçeklerine dayalı yeni bir düşünce sistemidir ve bu yeni düşünce biçimi on bin yıllık Anadolu hümanizmanın temel değerleri ile çakışmaktadır. Güneş Bilinci adı altında geliştirilen düşünce sistemi, yaşamın öz gerçekleri ile ilgili olduğundan, yaşamın içinde varolan gerçekçi, doğal ve sevgi değerlerini içeriyor, bize, yaşamın gerçek değerlerine uygun bir uygarlık kurabilmenin düşünsel alt yapısını  sunuyor.

 

            2. Çevre Sorunları ve Çözümleri:

Bugün yaşanan çevre sorunlarının arkasında, bu sorunları ortaya çıkaran “batı uygarlığı” vardır. Çevre sorunlarını çözmenin yolu,  bu sorunları ortaya çıkaran sistemlerin ortadan kaldırılmasını, yenileriyle değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bir anlamda, teknolojileri, enerji türlerini, mimarisini, kentlerini ve her türlü kirletici odakları ya ortadan kaldırmak ya da değiştirmek gerekiyor. Bu topyekün değişim nasıl olacak? Hangi ilkeleri, yöntemleri, projeleri kapsayacak. Çevre dostu teknolojiler ve enerjiler hangi tür ve içerikteki toplumsal projelerle ele alınacak ve hayata geçirilecek? Kitap, çağımızın bu en önemli sorununu ele alıyor, inceliyor ve insanların uygulayabileceği somut projelere dönüştürüyor.

 

            3. Güneş Teknolojileri

Bu kitap, Güneş enerjisi ve sistemlerinin ne olduğunu, nasıl geliştiğini, hangi alanlarda ve nasıl kullanıldıklarını anlatıyor. Teknolojik gelişmenin yeterli olup olmadığını analiz ediyor. Enerjide, mimaride, elektrik üretiminde elde edilen sonuçları anlatıyor. Türkiyede, hangi sistemlerin,  teknolojilerin nerede ve nasıl kullanılabileceğini açıklıyor. Alternatif enerji ve uygulamaları ile ilgili herkesin okuması gereken bir konu.

 

            4. Türkiyenin Enerji Sorunu ve Seçimi

Dünyadaki fosil kaynaklar hızla tükeniyor. Bu kaynakların aşırı tüketimi çevre kirlenmesine, asit yağmurlarına, global ısınma ile iklimsel dengelerin bozulmasına ve doğal felaketlere neden oluyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiyenin elindeki enerji seçenekleri nelerdir? Bu konuda doğru kararlar verebilmek için hangi kriterlere göre hareket edilmelidir?. Türkiyenin iki önemli seçeneği olan Nükeer yada Güneş enerjisi konusunda hangi sorunlar vardır ve nasıl bir seçim yapmalıdır? Başta politikacılar olmak üzere mühendislerin. çevrecilerin ve ülkenin geleceğini düşünen bütün aydınların bilmesi ve düşünmesi ve karar vermesi gereken konular

 

            5: Güneş Mimarisi

Modern mimari, içeriği ve özellikleri nedeniyle, doğayı tahrip eden ve kirleten özellikler taşıyor. Bu mimarinin değiştirilmesi ve Doğa dostu yeni bir mimarinin geliştirilmesi zorunluluğu vardır. Bu amaçla, ekolojik mimari, biyoklimatik mimari, mimaride güneş sistemleri ve geleneksel mimariye dönüş  uygulamaları başlatılmıştır. Bu yeni mimarilerin özellikleri nelerdir? Bu yeni gelişmeler içinde Türk halkı hangi sistemleri seçmelidir? Anadolu özgün güneş mimarisi hangi temeller üzerine kurulmalıdır ve nasıl uygulanacaktır?

Konu, başta ev sahibi olmak isteyen ve çevre duyarlı olan  kişiler olmak üzere mimarlar, müteahhitler, belediyeler ve kamu kuruluşlarını yakından ilgilendirmektedir.

 

            6. Güneş-kentler

Modern uygarlığın bütün kirletici unsurları kentlerde toplanmıştır. İnsanların çoğunluğu, kirli ve doğadan yoksun bu kentlerde, adeta zehir soluyarak yaşamak zorunda kalıyor. Bu kirli kentleri “temiz ve sağlıklı kentlere” dönüştürmek mümkün mü? İnsanca yaşanabilir yeni kentler oluşturulabilir mi? Kitap bu soruların cevabını arıyor ve bize yeni kentlerin alternatif enerji sistemleri ile nasıl kurulabileceğinin yollarını gösteriyor. Anadolu'ya özgü Güneş kentlerin içeriğini özelliklerini anlatıyor ve halkla, şehir plancıları ve mimarlarla, yerel yönetimlerle nasıl gerçekleştirileceğini anlatıyor.

Başta şehirciler olmak üzere, belediyeleri ve kentlileri ilgilendiren bir konu

 

            7. Ekoköyler

Kentlerde, kirli ve zehirli ortamlarında yaşamaktan bıkan insanlar, dağlara, ovalara, deniz kenarlarına kaçıyor.Sahip olduğu bilgilerle. teknolojilerle, yaşam alışkanlıkları ile, bu doğal alanları, talan ediyor, kirletiyor, yok ediyor. Diğer taraftan bu negatif gelişmenin bilincinde olanlar, yeni yaşam biçimleri geliştiriyor. İşte bunların içinde ekolojik köyler hareketi hızla gelişiyor. İnsanlık için bir kurtuluş olarak kabul edilen bu köyler, nedir? felsefesi, teknolojisi, yaşam biçim hangi değerlere dayanmaktadır. Anadolu halkı için bir kurtuluş umudu olabilir mi?. Biz bu köyleri nasıl kurabiliriz? Doğayı seven ve Doğada, diğer canlılarla barış içinde yaşamak isteyen herkesin ilgilenmesi gereken yeni bir Proje.

 

            8: Anadolu Güneş Uygarlığı:

Yukarıda ele alınan ve geliştirilen konular, batıdan bağımsız, bütün insanlığın beklediği yeni bir uygarlığın, Anadolu koşullarında nasıl kurulması gerektiğini araştırmakla kalmıyor. Somut toplumsal ve tekolojik çözümler geliştiriyor ve öneriyor. Başka bir deyişle, 21.yy da yeni Anadolu uygarlığının geleceğini sorguluyor ve herkesi bu projeye katkıda bulunmaya davet ediyor.

Doç.Dr. Çetin GÖKSU