mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubuEnerji Bakanı ve O'na Bağlı Birimler

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Bülteni, Şubat 2000

Bu sayıda barajlar köşemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daire Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu "Türkiye'deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar 1999" isimli kitapçığı tanıtmayı ve kitapçığın giriş bölümünü sizlere aktarmayı uygun gördük. Akkuyu Nükleer Santral ihalesinin sonuçlanmak üzere olduğu, nükleer tehlikesinin elektrik kesintileri ve devlet yetkililerince verilen yanlış bilgilerle dayatılmak istendiği ve tek çözümmüş gibi aktarıldığı şu günlerde devlet eliyle hazırlanmış bu kitapçığın kamuoyunu bilinçlendirmek anlamında faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Kitapçıkta Ülkemizin Toprak Kaynakları, Su Kaynakları, Yerüstü Suları, Yer altı Suları ve Havzalara göre ekonomik hidroelektrik potansiyel bilgilerini bulabilirsiniz. Bunların dışında, Cumhuriyetten evvel yapılmış bentler, işletmeye açılmış barajlar ve hidroelektrik santrallar, inşa halindeki barajlar ve hidroelektrik santrallar, projesi hazır olan barajlar ve hidroelektrik santrallar, projesi hazırlanmakta olan barajlar ve hidroelektrik santrallar, Türkiye barajlar ve hidroelektrik santrallar haritası gibi konular yer almakta.

Giriş bölümü aşağıdaki gibidir;

"Türkiye'de Cumhuriyet devrindeki ilk baraj Ankara şehrinin içme suyu için yapılmış olan Çubuk-1 barajıdır. İkinci dünya savaşı sonuna kadar, bu baraj ve sulama maksatlı birkaç küçük barajın dışında bir faaliyet görülmez. Bu tarihten sonra baraj ve hidroelektrik santral inşaatında hızlanma görülür.

Ocak 1999 tarihi itibariyle 193 baraj inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. DSİ tarafından barajlı veya nehir-kanal santralı olarak inşa edilip işletmede olan 55 adet hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 0.573 MW'tır, yıllık ortalama üretim 36.979 GWh dir. Diğer kuruluşlarca inşa edilen hidroelektrik santrallarda dikkate alındığında işletmede olan hidroelektrik santral sayısı 104, toplam kurulu gücü 10.215 MW ve ortalama yıllık üretimi 37.079 GWh olamaktadır. Bu değer Türkiye toplam ekonomik
hidroelektrik potansiyelinin %30'una karşılık gelmektedir.

Ülkemizde yıllık yağışlar 220-2500 mm arasında değişmekte olup, ortalama 642,6 mm'dir. Bu yıllık ortalama 501 km³ yağış miktarına tekabül eder. Yılda ülkemiz yüzeyinde bu miktar suyun takriben 186 km³'lük kısmı akış haline geçer. DSİ tarafından yapılan etütlere göre işletme, inşa, proje ve planlama halinde olanlar dahil takriben 805 baraj ve 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla akarsularımız düzenlenebilecek ve azami fayda sağlanacaktır.

Bu baraj ve hidroelektrik santrallar bitirildiği takdirde toplam 34.740 MW kurulu gücündeki santrallarla yılda 123,04 TWh elektrik enerjisinin üretilmesi imkan dahiline girecek; ayrıca sulama, taşkın kontrolü, içme, kullanma ve sanayi suyu faydaları da artacaktır. ( 1 km³ = 1 milyar m³, 1
TWh = 1 milyar kWh )"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı uzman birimler böyle bir çalışmayı yayınlarken ve bu bilgileri ortaya koyarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın bu bilgileri yalanlar biçimde demeçler vermeleri ve Nükleer Santralları çözüm olarak kamuoyuna yutturmaya
çalışmaları dikkat çekicidir.

sayfanın başına dön
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]