mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

BAKANLAR KURULU BERGAMA'da ANAYASAYI İHLAL ETMİŞTİR

İzmir Barosu Başkanlığı

www.izmirbarosu.org.tr

Basın Açıklaması - 3 Nisan 2002

 

İzmir ili, Bergama ilçesi, Ovacık-Çamköy-Narlıca mevkiinde Normandy (Eurogold) Madencilik A.Ş tarafından siyanürlü liç yöntemiyle altın madeni işletmesine Sağlık Bakanlığı tarafından verilen deneme izni,  İzmir 3.İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, mahkemenin faaliyeti durdurma kararını işletmeye tebliğ ettiği günde, Basında çıkan haberlere göre; Bakanlar Kurulu, maden işletmesinin devam etmesine karar vermiştir.

 

Bakanlar Kurulu, şayet böyle bir karar verdiyse, Başbakan ve bakanlar ağır bir anayasa ihlalinde bulunmuşlardır.

 

Anayasa 138/son maddeye göre; ''Yasama ve yürütme organlar ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve  idare, mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.''

 

Anayasa 11 inci maddeye göre; ''Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğre kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.''

 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekili seçildikten sonra Anayasanın 81 inci maddesi uyarınca, ''hukukun üstünlüğüne bağlı kalacaklarına ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacaklarına” and içmişlerdir.

 

Türk milleti adına verilen mahkeme kararları, Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından çiğnenmiştir. Hukuk devletinin temelinde dinamit patlatılmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesine darbe vurulmuş, yargı erkine ağır ve ciddi bir saldırıda bulunulmuştur.

 

Türk Ceza Yasasının Anayasayı ihlal suçunu düzenleyen 146 ncı maddesini ihlal eden Başbakan ve diğer bakanlar, Anayasa 100. maddenin kendilerine vermiş olduğu dokunulmazlık zırhından yararlanmaya çalışacaklardır.

 

Bakanlar Kurulu üyelerinin, milletvekilli andını hiçe sayarak verdikleri bu karar, aynı zamanda kamu düzenini bozucu niteliktedir. Mahkeme kararlarının uygulanmadığı, ve konusu suç teşkil eden Bakanlar Kurulu Kararlarıyla rafa kaldırıldığı bir ülkede hukuk devletinden bahsedilemez. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ile çadır devleti arasında bir tercih yapmak durumundadır. Mahkeme kararlarını tanımayan ve açıkça çiğneyen kişilerin bu ülkeyi yönetmek hak ve yetkileri yoktur.

 

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi partileri, yüksek yargı organları başkanlarını, sivil toplum kurumlarını, üniversiteleri, sendikaları ve hukukun üstünlüğüne inanan yurttaşları, hukuk devletine ve Anayasaya karşı yapılan bu haksız, ciddi ve saygısız saldırıya karşı çıkmalarını diliyoruz. 

Saygılarımızla,                                   

Avukat Noyan Özkan                                                                        İzmir Barosu Başkanı