mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


Basın Açıklaması:

9 Mart 2000

NÜKLEER SANTRALLARA KARŞI İZMİR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU*
İLETİŞİM: EMO İzmir Şubesi 1337 Sok. No:16 K:8 As Han Çankaya / İZMİR
Tel: 0.232.489 34 35
e-mail:emoizmir@egenet.com.tr - nükleer@list.egenet.com.tr


Dünyada, nükleer santralların ekonomik, teknik, çevresel risklerinden kaynaklanan tehdit her geçen gün daha çok sorgulanmakta, kamu oyu baskısı ile nükleerden vazgeçilmektedir. Kendi ülkelerinde pazarları giderek daralan uluslararası nükleer ölüm tacirleri, ekonomik kurtuluşlarını Akkuyu Nükleer Santrali özelinde bizim ülkemizde aramaktadır. Bunların arasında yer alan NPI şirketi dünyanın çözüm bulamadığı atıkların ülkemizde Toros Dağları'nda güvenli (!) bir şekilde depolanabileceğini hiç utanmadan önerebilmiştir. Radyoaktif atıklar, tüketim toplumunun dayanak noktası olan nükleer enerjinin ve emperyalizmin sürekliliğini sağlamak için üretilen nükleer silahların geleceğe bıraktığı ölümcül bir mirastır. Geçmişte Karadeniz'de bulunan varillerin içinde neler saklandığı ve kimler tarafından getirildiği hala bilinmemektedir. Isparta ve Konya'da hiçbir etüd yapılmadan gömülen veya yakılan ithal nükleer atıklar "faili mechul doğa katliamları" olarak tarihteki yerini almıştır. Kamuoyu denetimi olmayan, kurumsal düzenleme ve denetim yapıları yetersiz bizim gibi ülkeler, giderek "nükleer çöplüğe" dönüştürülmektedir. Akkuyu santral bölgesine niçin halkın ve tarafsız bilim insanlarının sokulmadığını bilmek istiyoruz. Yoksa daha şimdiden çöplerini mi gömdüler.

Yeniden yapılanma adına teknik yapısı bozulan ve bugün elinde bulunan termik santralları bile doğru dürüst işletemeyen TEAŞ değil bir nükleer santrali işletmeyi ihale dosyasını bile değerlendiremez durumdadır. Kaldı ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ihale şartnamesini bile TEAŞ'a değil Koreli bir firmaya hazırlattırmıştır.
Değişik basın kuruluşları tarafından sık sık gündeme getirildiği gibi Nükleer Santral ihaleleri konusunda tüm dünyada rüşvet olaylarının yaygınlığı bilinmektedir. Hatta geçmişte Nükleer Santral ihalesinde AECL firmasından rüşvet aldığı mahkeme kararıyla tespit edildiği için Kore Devlet Başkanı hapse mahkum olmuştu. Biz kimseyi suçlamak istemiyoruz. Ancak bu söylentilerin sonlandırılması için ihale değerlendirme komisyonunun tüm üyelerinin mal beyanında bulunmalarını istiyoruz.

Ülkemizin gelecek kuşaklarını da ipotek altına alacak olan nükleer enerji serüveninin kararı; yöre halkını, bilim çevrelerini, meslek ve kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını dışlayarak bir avuç siyasetçi ve bürokrat tarafından, kapalı kapılar arkasında alınamayacak kadar yaşamsaldır .
Bizler dünyayı ve ülkemizi, nükleer lobilerin tehlikeli oyunlarına terk etmeyecek kadar çok seviyoruz.
Nükleer santrallar ülkemizin bağımsızlığına yönelik açık bir saldırıdır.

Hiçbir dayanağı olmayan "Nükleer Maceranın" nereye varacağına ilişkin ve hala yanıtlanmamış soruların yanıtlarını öğrenmek istiyoruz.
 • Hidrolik potansiyelin % 30'u kullanılmışken neden nükleer santral?
 • Kömür potansiyelinin % 20'si kullanılmışken neden nükleer santral?
 • Jeotermal potansiyelin % 2.97'si kullanılmışken neden nükleer santral?
 • Rüzgar potansiyelinin % 0.01'i kullanılmışken neden nükleer santral?
 • En çok güneş alan ülkelerden olmamıza ve en azından ısıtmada güneşten yararlanabilecekken ve hala turistik yörelerde suyu elektrikle ısıtırken neden nükleer santral?
 • Bunca riski ve teknik sorunları nedeniyle bu eskimiş çöp teknolojiyi gelişmiş ülkelerin terk etmesine karşın ülkemizde hala neden nükleer santral?
 • Mali kaynakları kısıtlı olan ülkemizde aynı para ile aynı güçte üç hidrolik veya üç termik santral veya üç rüzgar veya sekiz doğal gaz santrali kurmak yerine neden nükleer santral?
 • Bir kilowatsaat elektrik enerjisini barajda 0.05 sente, kömürle çalışan termik santralde 3 sente, doğal gaz santralında 3 sente, rüzgar santralında 4.5 sente üretmek varken neden nükleer santralde 10 sente üretmek?
 • Dağıtıma sunulan her 100 birim enerjinin 20 birimini yetersiz dağıtım şebekesi nedeniyle kaybederken ve bunun yarısını daha az para ile kazanmak varken neden nükleer santral?
 • Daha az bir para ile termik santrallardaki teknolojiyi yenilemek ve arıtma ünitelerini kurarak termik santrallarda kapasite kullanma oranını arttırmak varken neden nükleer santral?
 • Binlerce bilim adamının, kitle örgütlerinin ve yöre halkının haklı tepkilerine rağmen neden nükleer santral?
 • Bir vurdum duymazlık örneği olarak önümüzde duran deprem hattındaki yıkılan sanayi tesislerine rağmen fay hattı üzerine neden nükleer santral?
 • Bir bomba ihbarı ile boşalan Antalya turizmi örneğine rağmen turizm bölgesinde neden nükleer santral?
 • Devreye girdiğinde toplam kurulu gücümüz içinde % 2'lik bir pay için neden nükleer santral?
 • Hem kuruluşunda, hem işletme aşamasında göbekten dışa bağımlı olunmasına karşın neden nükleer santral?
 • İkitelli'deki üç santimetreküplük bir çekirdeği bertaraf edemeyen bir TAEK'in 1000 MW'lık bir nükleer santralın radyasyonundan bizi nasıl koruyacağı sorusu ortadayken neden nükleer santral?
 • Nükleer silah macerasına soyunmayı açıkça belirten bir siyasi parti hükümet ortağıyken neden nükleer santral?
 • Dağlar kadar birikmiş nükleer atıklara dünya çaresizken neden nükleer santral?

Bu soruların doğru yanıtlarını vermeden hiç kimse nükleer maceraya ülkemizi sürüklememelidir.
Akkuyu'da, Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir yerinde nükleer santral istemiyoruz. Bunu engellemek için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bildiriyoruz.

Ne ülkemizin kaynakları çarçur edilecek kadar çok
Nede insanlarımız böylesi bir riske atılacak kadar değersizdir.

Saygılarımızla


PLATFORM ÜYELERİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası
TMMOB İç Mimarlar Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Müh. Odası Ege Böl.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Orman Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
İzmir Diş Hekimleri Odası
İzmir Eczacı Odası
İzmir Serbest Muh. Mali Müş. Odası
İzmir Tabib Odası
İzmir Veteriner Hekimler Odası
68'liler Birliği Vakfı
ADD İzmir Merkez Şubesi
Bergama Çevre Yürütme Kurulu
Birleşik Sağlık İş
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Çağdaş Özürlüler Yaşa,m Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Çamlıhemşin Doğasını Koruma Girişimi
DİSK
Emeğin Partisi
Haççe Kadın Vakfı
İşçi Partisi
İzmir Kadın Platformu
İzmir Savaş Karşıtları Derneği
KESK
Mülkiyeliler Birliği
Nükleer Karşıtı Platform
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Pir Sultan Abdal Derneği Buca Şubesi
SOS Akdeniz Derneği
Sosyalist İktidar Partisi
TEMA Vakfı İzmir Gönüllü Temsilciliği


sayfanın başına dön
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]