mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

GATS Güncel Bilgiler / Eğitim Enternasyonali

Çeviri: KESK Uluslararası İlişkiler - 26 Aralık 2002

www.kesk.org.tr

 

ABD GATS Müzakerelerinde Yüksek Öğrenimin kapsanmasını talep ediyor. Aşağıda, devam eden GATS görüşmelerinde, Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri başlığı altında ABD’nin yaptığı taleplerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu girişimin sonucu bu hizmetlerin halen kamusal olarak sunulduğu ülkelerde piyasaya açılması ve bu alanı IMF/Dünya Bankasının koyduğu şartlar doğrultusunda liberalize etmiş olan ülkelerde ise özelleştirmenin geri dönülemez olmasını sağlamaktır. Lütfen şuna dikkat ediniz; birçok kişi, hükümetlerin, tam taahhütlere girdikleri durumda, yabancı eğitim şirketlerine, kendi yerel kamu kurumlarına verdikleri desteklerle aynı temelde destekleme sağlamak zorunda olacağı yorumunu yapmaktadır.

 

Amerika Birleşik Devletleri:

Eğitim Ve Öğrenim Hizmetleri (Yüksek Öğrenim, Yetişkin Eğitimi ve Diğer)

Tanım Yüksek öğrenim tüm üçüncül eğitimi (orta öğrenim sonrası her türlü eğitim) kapsıyor, buna  üniversite ve yüksek okullar için gidilen kurslar ve kişisel eğitim veya eğlence için veya işle ilgili nitelik kazandıran kurslar dahil. Böylesi eğitim hizmetleri kurumsal olarak üniversitelerde veya okullarda veya geleneksel ortamların dışında, işyerlerinde, evlerde veya diğer yerlerde verilebilir.

ABD eğitimde yetişkin eğitiminin ve “diğer” eğitim türlerinin, kursların ve eğitim ölçüm-test hizmetlerinin de kapsanmasını talep etmektedir. Kurslar eğitim hizmetlerine çok benzerdir ancak genel olarak akademik kurslara göre daha az teorik ve daha fazla işle ilgilidir; çoklukla araç, ekipman ve belli gereçlerin kullanımını gerektirir. Eğitim ölçüm-test hizmetleri, sonuçların değerlendirilmesinin yanı sıra tasarlama ve yönetim testlerini de kapsamaktadır. Bu hizmetler öğrenme sürecinin temel ve gerekli bir parçasıdır ve hem öğrencinin hem de kurs materyalinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Denetim listeleri:

GATS W/120 içerisinde yüksek öğrenim 5C bölümünde, yetişkin eğitimi 5D bölümünde, “diğer” eğitim 5E bölümünde sınıflandırılmaktadır. Kurs hizmetleri de aynı kategorilerde sınıflandırılmaktadır. CPC içerisinde eğitim ve kurs hizmetleri 923, 924 ve 929 bölümlerinde sınıflandırılmaktadır. Eğitim ölçüm-test hizmetleri, eğitim hizmetleri içerisinde “diğer” test hizmetlerini kapsayan CPC 86769 kapsamında olabileceği gibi teknik test etme içerisinde (W/120 1Fe) işletme hizmetleri kapsamında da sayılabilir.

Piyasaya açıklık ve ulusal muamele:

Şimdiye kadar bunu yapmamış olan DTÖ üyesi devletlerin yüksek öğrenimde ve kurs hizmetlerindeki 1, 2 ve 3 kategorilerinde (yukarıda tanımlandığı gibi), yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde piyasaya açıklık ve ulusal muamele için tam taahhüt vermeleri talep edilmektedir. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak, hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar.

Tek tek ülkelerden özel talepler: Metnin orijinalinde ülke ülke talepleri sıralayan bir paragraf yer alıyor. Farklı ülkelere yapılan aynı talepler söz konusu olduğu için ülkeleri yapılan taleplere göre gruplandırdık.

 

Talepler orijinal metinden alınmıştır.  

Grup 1  Arjantin:Brezilya:Kanada;Şile:Kosta Rica:Çek Cumhuriyeti, Malezya, Polonya, Tunus, Uruguay, Hong Kong, Çin, Macaristan, Endonezya, Kore, Fas, Pakistan, Venezüella

1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar.

Grup 2 Bu Grup ülkeden de Grup 1’deki ülkeler gibi piyasa girişi ve ulusal muamele için talepte bulunulmakta ama bunlardan ek bir talepte de bulunulmaktadır. Bu ülke grubundan piyasa girişini mevcut durumda engelliyor olarak görülen özel bir şartı kaldırmaları istenmektedir. Ek talep ülkeden ülkeye değiştiği için aşağıda tam metin verilmiştir. Eğitim Enternasyonali ek talep ifadelerini italik harflere çevirmiştir.

Çin Taipei: 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar. Bazı faaliyetler için ve eğitim kurumları yöneticileri için  ulusal şartları kaldırmalıdır.

Mısır, Hindistan, Meksika, Filipinlar, Tayland: 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar. Yerel ortaklarla şirket ortaklıklarında mülkiyet sınırlandırmalarını kaldırmalıdır.

El Salvador: 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar. Yerel ortaklarla şirket ortaklıkları yasağını kaldırmalıdır.

Türkiye: Yabancı kurumların sadece ülke vatandaşı olmayan öğrencilere eğitim verebilmeleri şartını kaldırmalıdır. 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar

Grup 3 Bu grup ülkelerden 1 ve 2. grup ülkelerden olduğundan daha fazla kısıtlamayı kaldırmaları talep edilmektedir.

Çin: Yabancı şirketlerin ve örgütlerin uydu yayınları aracılığı ile eğitim hizmeti vermeleri yasağını kaldırmalıdır. Yabancı eğitim kurumlarının Çin üniversiteleri ile ortaklık kurmalarındaki şartları kaldırması gerekir. Eğitim ve kurs hizmetlerinde kar için işleyiş yasağını kaldırması gerekir. Diğer faaliyetlerin coğrafi kapsamındaki işleyişsel kısıtlamaları ve sınırlandırmaları gevşetmesi gerekir.  1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar

İsrail: Yüksek öğretimdeki akredite olmuş kurumlar (akredite olmuş kurumların branş kampüsleri de dahil) tarafından verilen dereceleri tanıması ve hükümetin yüksek eğitim ve kurslarla ilgili lisans verme ve akredite etme politikasında bir saydamlık politikasını kabul etmesi. 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar

Japonya: Yüksek öğrenimde akredite edilmiş kurumların verdiği diplomaları tanıması (akredite kurumların şube kampusleri dahil) ve hükümetin yüksek öğrenim ve eğitimle ilgili lisans verme ve akredite etme politikasında saydamlık politikası benimsemesi 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar

Güney Afrika: 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar İşletilen veya işletilmesi düşünülen yabancı üniversitelere uygulanan saydam olmayan ihtiyaç testi ile ilgili  zor ve zaman alıcı şartları kaldırmak,

 

AB Üye Devletleri: AB’nin eğitime ilişkin taahhütlerinin tüm AB üyesi devletler için geçerli olmasını sağlamak. 1, 2 ve 3 kategorilerindeki yüksek öğrenim ve kurs hizmetlerinde, yetişkin eğitiminde ve “diğer” eğitimde ve ölçüm-test hizmetlerinde piyasa girişi ve ulusal muamele için tam taahhütler yapmalıdır. Bu taahhütlerle uyumlu olarak ülkeler, eğitimin niteliğini sağlamak amaçlı olarak hükümet aracılığı ile veya diğer yollarla yüksek öğrenimi ve kursları gözden geçirme ve vergilendirme konusunda ve diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda serbest oluyorlar.         

AB-Yunanistan: Diplomaların verilmesi hakkının yalnızca Yunan kurumlarına verilmiş olması kısıtlamasını kaldırması. Yüksek eğitimde akredite olmuş kurumların (akredite olmuş kurumların şube kampüslerininkiler dahil olmak üzere) verdiği diplomaları tanıması ve hükümetin yüksek öğrenim ve eğitimle ilgili lisans verme ve akreditasyon politikasında saydamlık politikasını benimsemesi.

AB-İtalya: Yabancı kurumların sadece ülke vatandaşı olmayan öğrencilere eğitim verebilmeleri şartını kaldırmalıdır.

AB-İrlanda: İrlanda eğitim kurumları ile ilgili sayısal kısıtlamayı kaldırmalıdır.  

AB-İspanya:  Yüksek öğrenim ve eğitimle ilgili lisans verme ve akreditasyon politikasında saydamlık politikasını benimsemesi.

AB-İsveç: Yüksek öğrenim ve eğitimle ilgili lisans verme ve akreditasyon politikasında saydamlık politikasını benimsemesi.

Eğitim Enternasyonalinden notlar

’Herkese’ genel olarak sunulan talep yüksek öğrenimde, eğitimde, yetişkin eğitiminde ve diğer eğitimde (test hizmetlerinde değil) Mod 1’de yani hizmetin sınırlar ötesi sunumunda Mod 2’de, yani ülke dışında tüketimde ve Mod 3’te, yani ticari varlık oluşturmada tam taahhütler istemektedir. Bu müzakere stratejisinin bir parçası olarak maksimum bir talep olabilir; ABD kendisi tek tek listedeki ülkelere odaklanırken tüm ülkelerden hangi taahhütleri alabileceğini görmek için ortaya atılmış olabilir.

ABD’nin tam liberalizasyon talebinin, aynı şekilde ABD yüksek eğitim piyasasına diğerlerinin girebilmesini sağlama istekliliğini gösterip göstermediğine dair bir belirti görülmüyor. 2000 yılı Aralık ayındaki yüksek öğrenim önerilerinde yönelimlerinin bu olacağı sinyalini vermişlerdi ama bu konu o zaman da biraz muğlaktı.  Diğerlerine sunulan talepler kendilerinin de bu alanda belli bir liberalizasyona gideceklerini gösteriyor.

Tek tek ülkelere yapılan taleplerin çoğunda test hizmetleri ile ilgili talepler yer alıyor ama andığımız gibi genel talepte yer almıyor.

Destekleme Daha önceki ABD belgelerinden farklı olarak bu belge devlet desteklemeleri konusunda garip bir şekilde hiçbir ifade barındırmıyor. ABD’nin kamu eğitiminin yerini başka bir şeyin almasını düşünmediği yönünde daha önce yapılan vurgular bu dökümanda yinelenmemiş.  ABD’deki Eğitim Enternasyonali üyeleri hükümet temsilcilerine bu konularda sorular yöneltmelidirler.  Bu tutum, ne tepki alacaklarını görmek isteyerek kasıtlı olarak belirsiz bırakılmış bir müzakere noktası olabilir.

ABD tarafından şimdi kullanılan yeni bir hüküm de hükümetlerin eğitimde niteliği sağlayabilmeleri gerektiğidir.  Bu ifade, yabancı yüksek öğrenim sunumcularına da, yurtiçi kamu sunumcuları gibi eşit temelde destekleme verilmesi olasılığını dışlamamaktadır. .

AB’den talepler

AB’nin ABD’den ilk talebi ikili oynar gibiydi. Özel fonlu hizmetlerde 1, 2 ve 3 Mod’larında tam taahhütte bulunmaktansa, karşıdan taahhütleri alacaklarını belirtmişlerdi. Hollanda talepleri sene başında AB içerisinde dışarıya sızan ilk doküman oldu ve ABD’den özel fonlu hizmetlerde tam taahhütler talep ediyordu. ABD’nin AB’den bu talebinde ise ilginç olan bir şey yüksek öğrenimde, yetişkin eğitiminde ve diğer hizmetlerde 1, 2 ve 3 Mod’larında liberalizasyona ilişkin hiçbir şey söylenmemesi. Bunun yerine ABD tam taahhütler yerine test hizmetlerinde daha fazla taahhütler talep ediyor.

Fransa dışında 1994 listelerinde sınırlandırmalar olan tüm AB üye devletlerinden tek tek bu sınırlandırmaları kaldırmaları isteniyor. İsveç’in 94 listesi AB’ninkinden farklı çünkü İsveç, Avusturya ve Finlandiya bu tarihten sonra AB’ye katıldılar. Bu nedenle İsveç ve Finlandiya eğitimde hiçbir taahhütte bulunmamışlardı, Avusturya ise ilk/ikinci ve yetişkin eğitiminde tam taahhütte bulunmuştu. Büyük olasılıkla AB üye devletleri arasındaki bu farklılıklar ABD’nin neden AB’den uyumlulaştırılmış bir eğitim listesi istediğini açıklıyor.

Avrupa için sorun ABD’nin yüksek öğrenimde AB’den daha fazla taahhüt isteyip istemediğini, mevcut liberalizasyon düzeyini kabul edip etmeyeceklerini belirleyebilmek. Şu anda bu düzey Özel Fonlu Hizmetlere (ÖFH) kadar uzanıyor ama bunun ötesine uzanmıyor. ABD’nin neden diğer ülkelerden talep ettiği gibi AB’den de 1, 2 ve 3 Mod’larında tam liberalizasyon talep etmediği üzerine birçok hipotez var. Mevcut Özel Fonlu Hizmetler sınırlamasının ötesine geçmenin tehlikeli olacağına çünkü bunun AB’deki kamusal eğitime bir saldırı olarak algılanacağına inananlar var. Bazıları ise ABD ile AB arasında bir tür anlaşmaya varılmış olduğuna ve bu alanda müzakerelerin çok daha geç bir aşamasına gelene ve bu konuda oluşan fırtına da umdukları gibi yatışana kadar ortaklardan ikisinin de fazla bir adım atmaması konusunda anlaştıklarına inanıyor. Bunlar tümüyle spekülasyona dayalı tahminler, dolayısı ile AB içerisindeki Eğitim Enternasyonali üyesi sendikaların hükümetlerinden bu taleplerin ardındaki gerçek niyeti öğrenmeye çalışmaları çok faydalı olacaktır.

Almanya hükümetinin açıkladığı bir özete, İngiltere hükümetinin bir danışma dökümanına ve AB danışma dökümanına göre, bir adet ülke AB’nin Özel Fonlu Hizmetler sınırlamasının ötesinde taleplerde bulunmuştur. Bu talebi hangi ülkenin yaptığı ile ilgili halen bir bilgimiz yok ama ABD’nin liberalizasyon talepleri bazıları tarafından bu şekilde yorumlanıyor.

ABD talepleri şu anlamda da incelendi: AB ile benzer yüksek öğrenim programları olan ülkelere farklı liberalizasyon talepleri iletilmiş mi? ABD’nin birçok ülkede yüksek öğrenim için 1, 2 ve 3 Mod’larındaki talepleri tam liberalizasyon yönünde. Ancak talepte bulunulan ülkelerin bazıları eğitimde şimdiye kadar pazara açma yönünde bir taahhütte bulunmadılar.

Çek Cumhuriyeti’nin şu andaki gündemi oldukça liberal ama o da AB gibi bir Özel Fonlu Hizmetler (ÖFH) sınırlandırması kullanıyor. Ancak ABD onlardan yüksek öğrenimde tam piyasaya giriş ve ulusal muamele talep etti. Bu ABD’nin AB ile benzer bir durumda olan bir ülkede ÖFH sınırının ötesine geçme talebine bir örnek. Buradaki kaygı bu durumun kamu eğitiminin de masaya sürülmesine yol açıp açmayacağı.

Meksika ve Polonya ABD’nin tam piyasaya giriş ve ulusal muamele talep ettiği iki diğer ülke oysa bu iki ülke de ÖFH’den farklı bir ifade kullansa da mevcut durumda bir “özel” sınırlandırmasını taahhütlerinde barındırıyor.

Tüm bunlar GATS’ın yasal bir bataklık olduğunu gösteriyor. Ticaret avukatları için bir cennet olan şeyler, birçoklarımızı hükümetlerimizin kamu çıkarı yönünde düzenlemeler yapabilme olanaklarını devreden bir anlaşma imzalamış olup olmadığı yönünde kaygıya sürüklüyor. Ulusal muamele ve En Çok Kayırılan Ülke kurallarının devlet desteklemelerine nasıl uygulanacağı ile ilgili sorularımıza yanıt alamıyoruz. 1.3. maddede sunulan kamu hizmetleri istisnası ise bulanıkta bırakılmış bir alan.

İngiltere hükümeti müzakerelerde kamu kütüphaneleri ve müzelerini korumanın en iyi yolunun hiçbir taahhütte bulunmamak olduğunu savunuyor. O halde niye eğitim için de en iyi koruma hiçbir taahhütte bulunmamak değil? Şimdiye kadar 1.3. maddenin gerçekte ne anlama geldiği konusunda şirketler tarafından bir meydan okuma olmadıysa ve henüz bir DTÖ tahkim panelinde kamu hizmetlerine ilişkin bir konu gündeme getirilmediyse, bu, bunların olmayacağı anlamına gelmiyor.

Eğitim Enternasyonali’nin pozisyonu eğitimin GATS’a dahil olmaması gerektiğidir. Biz tümüyle çıkarılmasını istiyoruz. Eğitim anlaşmaları hükümetlerin GATS’dan çıkmak için bir yol bulmayı müzakere etmek zorunda kalmalarına yol açmaksızın, ikili olarak yapılabilir.

Hükümetinizin GATS kapsamında taahhütlerde bulunmasını engellemek için harekete geçin.

Avustralya Aşağıdaki basın açıklaması Avustralya eğitim piyasasının GATS müzakerelerinde neler aradığını gösteriyor. Avustralya Eğitim Enternasyonali (AEI) Avustralyalı eğitim ihracatçılarının sınır ötesi eğitim hizmetleri sunumu yapabilmelerini engelleyen sınırları azaltmak veya kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

AEI’nın yöneticisi, Mike Gallagher, DTÖ APEC yöneticisi Rob Stevens ile birlikte geçtiğimiz günlerde DT֒nün Cenevre’deki GATS anlaşmaları müzakerelerine özellikle de önemli Avustralya piyasalarında eğitimin sunumunda daha liberal bir yaklaşım sağlamak için katıldı.

GATS mevcut yeni müzakereler turu ile Avustralya hizmet ihracatçılarına eğitim hizmetlerinde daha açık, tahmin edilebilir ve saydam sınırlar sunarak yardımcı olmaktadır.

Avustralya bir dizi DTÖ üyesi ülkeden sınırların haritasını çıkaran bir çalışmada belirlenen belirli sınırları kaldırmaları talebinde bulundu. Sınırlar arasında bazı değişim gerekleri, eş kampüslerin oluşturulmasında sınırlamalar, bazı tür sunumların tanınmaması ve vize gerekliliği olabilmektedir. 

GATS müzakerelerinde Ekim ayında Mike ve Rob on dokuz ülke ile ikili müzakerelere katılarak bu taleplerinin takipçisi olmuşlar ve onları gönüllü olarak bu sınırları liberalize etmeleri yönünde ikna etmek için çaba sarfetmişlerdir.

Süren GATS turunun sonuçları üzerine söz söylemek için erken olsa da bir dizi ülke Avustralya’nın taleplerini uygulamaya gönüllü olduklarını ifade etmişlerdir. Müzakere turu ilerledikçe ilerleme raporları bu gazete aracılığı ile ve AEI websitesinde yayınlanacaktır.

Bu örgütün Eğitim Enternasyonali ile bir ilgisinin olmadığını belirtelim. Avustralya’lı meslektaşlarımıza bu konuyu takip etmelerini ve Avustralya’nın hangi ülkelerle görüştüğünü izlemelerini istedik. Eğer ülkenizin GATS müzakerelerinde aldığı tutumlar ile ilgili bilgileriniz varsa lütfen bizlere de iletin.  Tüm tartışmaların ve müzakerelerin saydam olmasını ve kamuoyu bilgisinde olmasını sağlamamız çok önemlidir. Ticaret müzakereleri uzun süredir kapalı kapılar ardında yapılagelmiş ve bunlarla çok az sayıda insan ilgilenmiştir. Kamu yararını etkileyen hizmetler müzakere masasında olduğunda kamuoyunun neler olduğunu bilme hakkı vardır. 

GATS Vizeleri:

DTÖ ‘GATS vizesi’ konusunu da değerlendiriyor. Hizmet profesyonellerinin ülkeler arasında rahat dolaşımını kolaylaştırmak için DTÖ bir GATS vizesi olasılığını inceliyor. DTÖ yardımcı genel direktörü Roderick Abbott’ın  ifadesine göre bu özel bir kategori. Abbott şunları ifade etti:  “Hizmetler için hizmet profesyonellerinin diğer ülkelere belirli bir dönem için seyahat edebilmelerine imkan veren özel bir vize kategorisi olarak hizmet görebilecek bir GATS vizesini değerlendiriyoruz. Böyle bir vizenin ana amacı diğer ülkelere iş için seyahat eden ama kalıcı yerleşim istemeyen kişileri ayırt etmek olacaktır.” Hizmetlerde müzakereler devam ederken Abbott doğal şahısların hareketi ile ilgili olan Mod 4’te fazla bir ilerleme kaydedilmemiş olduğunu teslim etti ve bu konunun bilgi teknolojisi, mühendislik ve ilaç gibi hizmet profesyonelleri çok sayıda olan Hindistan gibi ülkelerin çıkarına olduğunu ifade etti. www.expressindia.com

ABD de Singapur ile olan bir ticaret anlaşmasında vize gerekleri ile ilgili çalışma yapıyor. Mevcut ABD yasalarına göre ABD’de çalışacak bir profesyonel için HIB vizesi çıkarılabilir.  ABD yasalarına göre, bunun için nitelikli bir Amerikalının bulunup bulunamayacağına yönelik bir piyasa araştırması yapılmak zorunda ve ücrette kabul edilen düzeylerin altına inilmemeli. Yeni öneri ile giriş yapabilecek kişi sayısına bir üst sınır getirilemez. Profesyonel terimi de yeniden tanımlanacaktır.