mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

ing / Ana Sayfa / Çalışma Grubu / Uyum Yasaları / Ekonomi / Çalışma Yaşamı / Sektörler / Basın / Muhtelif / Linkler / İletişim / Arşiv

     Birleşmiş Milletler - United Nationals

SAYFANIN DÜZENLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.....

Birleşmiş Milletler hakkında kısa bilgi: 1945 yılında 51 üye devletin iştirakiyle Cenevre’de yapılan konferans sonrası kurulmuş, halihazırda üye olan devlet sayısı 185. Birleşmiş Milletler çatısı altında, özel anlaşmalarla kurulan ya da ayrıca kurulmuş olup; BM ile organik bağ kuran toplam 14 adet Özel İhtisas Kurumu bulunuyor.

Bu kurumlardan bazıları: ILO-Uluslar arası Çalışma Örgütü, WHO-Dünya Sağlık Örgütü, FAO-Dünya Gıda Örgütü, IMF-Uluslar arası Para Fonu, WB-Dünya Bankası, UNESCO. Örgütün, 1945 yılında San Francisco’da yapılan ilk toplantısına sunulan önergeleri hazırlayan ülkeler, Çin, Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD. 1960’lı ve 70’li yıllarda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin hak ve çıkarlarını gözeten bir topluluk olarak lanse edilen Örgüt, 90’lı yılların sonundan itibaren ulusötesi şirketler ve bu şirketlerin örgütlendiği ICC ile ilişkilerini daha da güçlendirdi ve hakların sembolü olarak bilinen BM logosunu büyük meblağlar karşılığında ulusötesi şirketlere satmaya başladı. BM logosu taşıyan şirketler, Örgüt’le yakın işbirliği içinde oldukları imajını vererek rekabet yarışında öne geçmeyi hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küresel Oluşumlar

  WTO  (Dünya Ticaret Örgütü)

  IMF    (Uluslararası Para Fonu)

  WB     (Dünya Bankası)

  UN      (Birleşmiş Milletler)

  OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)

  ICC     (Uluslararası Ticaret Odası)

  WEF   (Dünya Ekonomik Forumu)

  NATO  (Kuzey Atlantik)

Bölgesel Oluşumlar

  EU (Avrupa Birliği)

  NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)

  APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  ASEAN (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  Afrika Birliği

  COTONOU

  MERCOSUR

  Balkan İstikrar Paktı

  EUROMED

Küresel Anlaşmalar

  GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

  GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

  GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)

  AoA (Tarım Anlaşması)

  TRIPS (Fikri Mülkiyet Patent ve Telif Hakları Anlaşması)

  TRIMS (Teknik Engeller  Anlaşması)

Bölgesel Anlaşmalar

  TAFTA (Tarans Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması)

  TEP (Tarans Atlantik Ekonomik Ortaklık)

  TABD (Altantik Ötesi Sermaye Diyoloğu)

  FTAA (Amerikalararası Serbest Ticaret Anlaşması)

  KİEB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)