mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

ing / Ana Sayfa / Çalışma Grubu / Uyum Yasaları / Ekonomi / Çalışma Yaşamı / Sektörler / Basın / Muhtelif / Linkler / İletişim / Arşiv

TEP – Transatlantic Economic Partnership / Atlantik Ötesi Ekonomik Ortaklık

SAYFANIN DÜZENLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.

TEP  hakkında kısa bilgi:  Atlantiğin iki yakası arasında ve esas olarak ABD ve AB ülkeleri arasında dizayn edilmiş resmi düzeyde bir serbest ticaret platformu. 18 Mayıs 1998’de Londra’da toplanan AB-ABD Zirvesinde, zirve liderleri yatırım ve ticaret alanında eylem birliğine gitmek, ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmek ve yoğunlaştırmak için bir dizi unsurun tanımlandığı TEP-Atlantik Ötesi Ekonomik İşbirliği’ni kurma konusunda ortaklaşa hazırlanmış bir tebliği onayladılar. Bu unsurların bir bölümünün (yatırım ve ticaret önündeki engellerin kaldırılması ve AB ile ABD’nin uluslar arası örgütlerdeki pozisyonlarının ortaklaştırılması gibi) işbirliği üzerinden belirlenmesi kararlaştırıldı. TEP, 1999 yılında ABD’nin Seattle kentinde yapılan WTO 3. Bakanlar Konferansında iki bloğun önerilerini ortaklaştırmış, fakat farklı nedenlerden ötürü öneriler hayata geçirilememişti. TEP, resmi ve devletler arası bir işbirliği örgütüdür. TEP içersinde ele alınması karar altına alınan konu başlıkları şunlardır: WTO müzakerelerinde izlenecek yöntemler [tek girişim (single undertaking), geri dönüşü olmayan kurallar (stand still principle)]; Uyuşmazlıkların çözümü (uluslar arası tahkim); Şeffaflık; WTO Anlaşmalarının uygulanması; Tarımda liberalizasyon; Ticaretin kolaylaştırılması; Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması; Fikri mülkiyet hakları; Yatrımlar ve Rekabet ( Doha Raundunda karar altına alınan bu anlaşmanın metni hazırlanırken MAI anlaşması metni kullanılıyor); Elektronik Ticareti; Hizmet ticaretinin liberalizasyonu; Hükümet Satın almaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgesel Anlaşmalar

  TAFTA (Tarans Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması)

  TEP (Tarans Atlantik Ekonomik Ortaklık)

  TABD (Altantik Ötesi Sermaye Diyoloğu)

  FTAA (Amerikalararası Serbest Ticaret Anlaşması)

  KİEB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)

Küresel Oluşumlar

  WTO  (Dünya Ticaret Örgütü)

  IMF    (Uluslararası Para Fonu)

  WB     (Dünya Bankası)

  UN      (Birleşmiş Milletler)

  OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)

  ICC     (Uluslararası Ticaret Odası)

  WEF   (Dünya Ekonomik Forumu)

  NATO  (Kuzey Atlantik)

Bölgesel Oluşumlar

  EU (Avrupa Birliği)

  NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)

  APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  ASEAN (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  Afrika Birliği

  COTONOU

  MERCOSUR

  Balkan İstikrar Paktı

  EUROMED

Küresel Anlaşmalar

  GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

  GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)

  AoA (Tarım Anlaşması)

  TRIPS (Fikri Mülkiyet Patent ve Telif Hakları Anlaşması)

  TRIMS (Teknik Engeller  Anlaşması)