mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

Küreselleşme

  Küresel Oluşumlar

  Küresel Anlaşmalar

  Bölgesel Oluşumlar

  Bölgesel Anlaşmalar

  Küreselleşme Yazılar

Uyum Yasaları

Ekonomi

Çalışma Yaşamı

Sektörler

Basın

Muhtelif

Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!
Onlar bir avuç ulusötesi şirket, biz ise bütün insanlığı temsil ediyoruz ve kazanacağımız koskoca bir dünya var.
Küresel Anlaşmalar
GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)

AoA (Tarım Anlaşması)

TRIPS (Fikri Mülkiyet Patent ve Telif Hakları Anlaşması)

TRIMS (Teknik Engeller  Anlaşması)

Küresel Oluşumlar

IMF (International Monetery Found)

WB (Dünya Bankası)

UN (Birleşmiş Milletler)

WTO (Dünya Ticaret Örgütü)

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)

ICC (Uluslararası Ticaret Odası)

WEF (Dünya Ekonomik Forumu)

NATO (Kuzey Atlantik)

Bölgesel Oluşumlar

  EU (Avrupa Birliği)

  NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)

  APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  ASEAN (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  Afrika Birliği

  COTONOU

  MERCOSUR

  Balkan İstikrar Paktı

  EUROMED

Bölgesel Anlaşmalar

TAFTA

TEP

TABD

FTAA

KİEB-Karadeniz Ekonomik İşbirliği