mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

ing / Ana Sayfa / Çalışma Grubu / Uyum Yasaları / Ekonomi / Çalışma Yaşamı / Sektörler / Basın / Muhtelif / Linkler / İletişim / Arşiv

GATS ANA SAYFAYA DÖNÜŞ

T.C. Hazine Müsteşarlığının GATS Anlaşması Yayınları

GATS-Hizmet Ticareti Genel Anlaşması TBMM-25.02.1995

Hazine Müsteşarlığının Değerlendirmeleri

GATS Anlaşması GEREKÇE

TÜRKİYE VE GATS

GATS UYGULAMA ALANI

GATS Anlaşmasının  E K L E R İ

GATS Anlaşması Madde II'nin Muafiyetleri Hakkında Ek

GATS Anlaşması Çerçevesinde Hizmet Üretimi Yapan Gerçek Kişilerin Hareketliliği Hakkında Ek

Mali Hizmetler Hakkında Ek

Mali Hizmetler Hakkında 2. Ek

Haberleşme Hakkında Ek

Hava Taşımacılığı Hakkında Ek

Temel Haberleşme ile ilgili Müzakereler Hakkında Ek

Deniz Taşımacılığı Hizmetleri ile ilgili Müzakereler Hakkında Ek

Derogasyonlar

Türkiye'nin Derogasyon Listesi

TÜRKİYE'nin  SEKTÖREL   TAAHHÜTLERİ      1994 yılında GATS Anlaşmasını imzalarken Türkiye'nin Taahhütte bulunduğu Hizmet Sektörleri.

Mesleki Hizmetler: a-Uzmanlık gerektiren hizmetler b-Bilgisayar ve ilgili hizmetler c-Diğer mesleki hizmetler

Haberleşme Hizmetleri: a-Posta hizmetleri b-Kurye hizmetleri c-Telekomünikasyon hizmetleri

Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik-Mimarlık Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri: a-İlk, orta ve diğer öğretim hizmetleri b-Yüksek öğretim hizmetleri

Çevre Hizmetleri: a-Kanalizasyon hizmetleri b-Çöplerin kaldırılması hizmetleri c-Sağlık-Çevre ve benzeri hizm.

Mali Hizmetler: a-Sigortacılık ve sigortacılıkla ilgili hizmetler b-Bankacılık ve diğer mali hizmetler

Sağlık İle İlgili ve Sosyal Hizmetler: a-Hastahane hizmetleri

Turizm ve Seyahat İle İlgili Hizmetler: a-Oteller ve lokantalar b-Seyahat acentaları ve tur operatörü hizm.

Ulaştırma Hizmetleri: a-Deniz taşımacılığı hizmetleri b-Hava taşımacılığı hizmetleri c-Demiryolu taşımacılığı hizmetleri d-Kara taşımacılığı hizmetleri

İLGİLİ ENSTÜRMANLAR

GATS İçin Kurumsal Düzenlemeler Hakkında Karar,  Hizmet Ticareti ve Çevre Hakkında Karar,   Temel Haberleşme İle İlgili Müzakereler Hakkında Karar,  Mali Hizmetler Hakkında Karar,  Mesleki Hizmetlerle İlgili Karar,  Gerçek Kişilerin Dolaşımına İlişkin Karar, Deniz Taşımacılığı Hizmetleri İle İlgili Müzakereler Hakkında Karar,  Mali Hizmetlere İlişkin Taahhütler Hakkında Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Müsteşarlığı Değerlendirme

GATS Anlaşması Ekleri

T.C. Derogasyon Listesi

T.C. Sektörel Taahhütler

GATS   Ana  Sayfa

Küresel Anlaşmalar

  GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

  GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)

  AoA (Tarım Anlaşması)

  TRIPS (Fikri Mülkiyet Patent ve Telif Hakları Anlaşması)

  TRIMS (Teknik Engeller  Anlaşması)

Küresel Oluşumlar

  WTO  (Dünya Ticaret Örgütü)

  IMF    (Uluslararası Para Fonu)

  WB     (Dünya Bankası)

  UN      (Birleşmiş Milletler)

  OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)

  ICC     (Uluslararası Ticaret Odası)

  WEF   (Dünya Ekonomik Forumu)

  NATO  (Kuzey Atlantik)

Bölgesel Oluşumlar

  EU (Avrupa Birliği)

  NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)

  APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  ASEAN (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  Afrika Birliği

  COTONOU

  MERCOSUR

  Balkan İstikrar Paktı

  EUROMED

Bölgesel Anlaşmalar

  TAFTA (Tarans Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması)

  TEP (Tarans Atlantik Ekonomik Ortaklık)

  TABD (Altantik Ötesi Sermaye Diyoloğu)

  FTAA (Amerikalararası Serbest Ticaret Anlaşması)

  KİEB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)