mai'ye geçit yok!

tr   -  ing

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

  Oluşumun İlkeleri

  Katılımcılar

  Basın Açıklamaları

  Bilgi Notları

  Bültenler

  Makaleler

  Sunuşlar

  Raporlar

  Yayınlar/Kitaplar

Dağarcık

Uyum Yasaları

Ekonomik Programlar

Çalışma Yaşamı

Sektörler

Basın

Muhtelif

Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!
Onlar bir avuç ulusötesi şirket, biz ise bütün insanlığı temsil ediyoruz ve kazanacağımız koskoca bir dünya var.
Kitaplar, Broşürler...
  • 21.Yüzyıl Sömürgecilik Bildirgesi: MAI
    Yayınlayan: TMMOB - Mayıs 1999