mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

ing / Ana Sayfa / Çalışma Grubu / Uyum Yasaları / Ekonomik Prog. / Çalışma Yaşamı / Sektörler / Basın / Muhtelif / Linkler / İletişim / Arşiv

Dağarcık   /  Küresel Oluşumlar  /  Bölgesel Oluşumlar  /  Küresel Andlaşmalar  /  Bölgesel Andlaşmalar

  IMF – International Monetary Fund:   Uluslararası Para Fonu

Merkezi: Washington D.C.

Kuruluş: 1944 yılında ABD’nin New Hampshire kentinde toplanan Bretton Woods Konferansında kabul edilen White Planı çerçevesinde 1946 yılında kuruldu. 

Üyeleri: Halihazırda 183 devletin üye olduğu Kurumun amacı: Uluslar arası finansal işbirliğini geliştirmek ve pekiştirmek, ekonomik istikrara katkıda bulunmak, üye ülkelerin ödemeler bilançosunda dengeye ulaşılması konusunda yardımda bulunmak.

Faaliyetleri: Stand-By anlaşmaları ya da Yoksulluğu Azaltma Projeleri üzerinden ve talep edilmesi halinde ülkelere faizle borç kredi temin ediliyor. Sağlanan krediler çerçevesinde yapılan anlaşmalarda temel amaç,  kamunun sosyal harcamalarını  kısıtlayarak, kamuda istihdam edilen personel sayısını azaltarak ve özelleştirme v.b araçlarla bütçe gelir kalemlerini arttırarak ülke bütçelerinin dış borçları ödeyebilecek yapıya kavuşturulmasını sağlamak. IMF, DTÖ ve OECD gibi örgütlerle de yakın temas halinde çalışan, bu örgütlere finansal konularda danışmanlık hizmeti veren bir kurum.