yaziust2.gif (2594 bytes)
MAI Bilgilendirme Toplantısı
 

SUNUŞ

AÇIŞ KONUŞMASI - Kamil Kinkır (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı)

MAI SERMAYENİN ANAYASASIDIR - Prof. Dr. İzzettin Önder

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE MAI - Prof. Dr. Ahmet Tonak

FİNANS PİYASALARI, ASYA KRİZİ VE MAI - Gaye Yılmaz

MAI’NİN ÇEVRE BOYUTU - Prof. Dr. İlhan Talınlı

MAI’NİN MADENCİLİK BOYUTU - Prof. Dr. İsmail Duman

MAI VE ÖZELLEŞTİRMENİN HUKUKİ BOYUTLARI - Gökhan Candoğan

MAI’NİN İŞÇİ SINIFI VE SENDİKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ - Şükran Soner

 


sayfanın başına dön