mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

Kamu ve Uluslararası Kurumlar

Linkler

sayfanın başına dön                                 Kamu Kurumları                                                            Uluslararası Kurumlar  

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı        http://www.calisma.gov.tr/

TC Sosyal Sigortalar Kurumu                         http://www.ssk.gov.tr/

TC Hazine Müsteşarlığı                                  http://www.treasury.gov.tr/

TC Devlet İstatistik Enstitüsü                         http://www.die.gov.tr/

TC Devlet Planlama Teşkilatı                          http://www.dpt.gov.tr/

sayfanın başına dön                                  Uluslararası Kurumlar  

The World Trade Organisation..................................:  http://www.wto.org/
The World Bank Group............................................:  http://www.worldbank.org/
IMF - International Monetary Fund............................:  http://www.imf.org/
MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency.....:  http://www.miga.org/welcome.htm
IFC - İnternational Finance Corporation.....................:  http://www.ifc.org/
UNICEF - United Nations Children's Fund..................:  http://www.unicef.org/
Human Rights Watch..............................................:  http://www.hrw.org/
Child Rights Information Network..............................:  http://www.crin.org/
International Child Development Centre.....................:  http://www.unicef-icdc.org/                International Amnesty Organisation..........................:  http://www.amnesty.org/


sayfanın başına dön                                                                          [www.antimai.org]