mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

Meslek Odaları

TMMOB,  TTB,  TEB,  TDHB,  TVHB,                                          Linkler

TMMOB                                          TTB,  TEB,  TDHB,  TVHB,

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
http://www.tmmob.org.tr/
Çevre Mühendisleri Odası
http://www.cmo.org.tr/
Elektrik Mühendisleri Odası
http://www.emo.org.tr/
Gemi Mühendisleri Odası
http://www.gmo.org.tr/
Gıda Mühendisleri Odası
http://www.gidamo.org.tr/
Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası
http://www.hkmo.org.tr
Makina Mühendisleri Odası
http://www.mmo.org.tr
İnşaat Mühendisleri Odası
http://www.imo.org.tr/
Jeofizik Mühendisleri Odası
http://www.jeofizik.org.tr/
Jeoloji Mühendisleri Odası
http://www.jmo.org.tr/
Maden Mühendisleri Odası
http://www.maden.org.tr/
Matalurji Mühendisleri Odası
http://www.metalurji.org.tr/
Meteoroloji Mühendisleri Odası
http://www.metmuhoda.org.tr/
Mimarlar Odası
http://www.mimarlarodasi.org.tr
Şehir Plancıları Mühendisleri Odası
http://www.spo.org.tr/
Petrol Mühendisleri Odası
http://www.pmo.org.tr/
Peyzaj Mimarları Odası
http://www.pmoda.org.tr/
Tekstil Mühendisleri Odası
http://www.tmo.org.tr/
Ziraat Mühendisleri Odası
http://www.tmmobzmo.org.tr/
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
http://www.mimarist.org
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İst.Şubesi
http://www.hkmo.org.tr/


sayfanın başına dön                                       TTB                                                           TMMOB, TEB, TDHB, TVHB,

Türk Tabipleri Birliği     http://www.ttb.org.tr/


   sayfanın başına dön                                       TEB                                            TMMOB, TTB, TDHB, TVHB,

Türk Eczacılar Birliği   http://www.teb.org.tr/


sayfanın başına dön                                       TDHB                                              TMMOB, TTB, TEB, TVHB,

Türk Diş Hekimleri Birliği      http://www.tdhb.org.tr/


sayfanın başına dön                                        TVHB                                            TMMOB, TTB, TEB, TDHB,

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
www.ist-vho.org.tr/sayfanın başına dön                                                                                                [www.antimai.org]