mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu
Türkiye'de hakları çalınmış çocuklar
Hürriyet, 14 Şubat 2000
Her yıl yaklaşık birbuçuk milyon bebeğin dünyaya geldiği ve bebek ölüm hızının binde 40'lara ulaştığı Türkiye'de, devlet çocuklara iyi bir gelecek hazırlayamıyor. Çocukların 725 bini eğitim olanaklarından yararlanamıyor, 20 bin çocuk ise sokakta yaşıyor.
DEVLET İstatistik Enstitüsü'nün son verilerine dayanılarak Çocuk Vakfı tarafından hazırlanan 'Türkiye'de hakları çalınmış çocuklar raporu', ülkemizde çocuklara daha fazla önem verilmesinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin 1994'te onayladığı, 20 Kasım 1989'da ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'sinde, 18 yaşına kadar her insan çocuk kabul ediliyor. Buna göre; her yıl 1 milyon 358 bin bebeğin dünyaya geldiği ve bunların binde 41'inin öldüğü ülkemizde, 28 milyon çocuk yaşıyor. Bu çocukların 725 bini eğitim ve öğretim olanağından yararlanamıyor ve her yıl 125 bin çocuk okuma-yazma dahi öğrenemeden zorunlu eğitim çağı dışı kalıyor. Her 100 çocuktan 21'i ise okuma-yazma bilmiyor. Ülkemizde, 7-14 yaş gruplarının dahil olduğu ilköğretim çağı çocukların toplamı 10 milyon 613 bin iken ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 89.6.

EĞİTİM MALİYETLERİ
UNICEF tarafından hazırlanan 'Türkiye'de çocukların durumu' ön raporuna göre ise okullaşma oranının artırılamamasında temel neden olarak, devlet okullarında eğitimin parasız olmasına karşın ailelerin kitap maliyetlerinden tümüyle kurtulamamış oldukları gösteriliyor. Ayrıca, çocuklarını okula gönderip, çalışarak elde edebilecekleri gelirden vazgeçmenin fırsat maliyeti de buna eklenince, eğitim maliyetinin görece yoksul aileler için engelleyici olduğu vurgulanıyor. Raporda; 'Okullaşma oranları, ancak eğitimin tüm maliyetleri dikkate alınırsa artırılabilir' deniyor.
Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Türkiye'de çocukları yok etmeye yönelik bir çarkın sürekli döndüğünü söyledi. Şirin, şöyle dedi:
‘‘Türkiye'de her beş aileden birinin yoksul olduğunu politikacılar bilmiyor mu? Geleceğimiz olan çocukları yok etmeye yönelik bir çark sürekli dönüyor. Çocukların tüm evrelerini karşılamaya yönelik, çocukların yaşamasına yönelik, hazırlık yapmazsanız ülkemizin çocuklarını yoketmiş olursunuz’’

10 MİLYON ÇOCUK YOKSUL
Çocuk Vakfı'nın raporunda ayrıca Türkiye'de 700 bin kimsesiz çocuk bulunduğu ve bu çocukların yalnızca 21 bin 200'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile diğer kuruluşlar tarafından himaye edilebildiği belirtiliyor. Bununla birlikte Türkiye'de çocukların 10 milyonu yoksul, 3 milyonu ise yoksulluk sınırı altında yaşıyor. En yoksul çocuklar Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Ayrıca, her dört çocuktan biri hiçbir sosyal güvenceye sahip değil. 20 bin çocuk da sokakta yaşıyor. Vakıf Başkanı Şirin, sokakta olan çocukları herkesin elinin tersiyle ittiğini, ama neden orada olduklarının sorulmadığını belirtti. ‘‘Zengin çocuklarının yaptığı yanlış şeyleri sokaktaki çocuğum yaptığı zaman herkes tarafından hemen hedef gösteriliyor. Kimse onlara elini uzatmıyor’’ diye konuşan Şirin, çocuklara eşit yaklaşımlı bir duyarlılığın bürokrasiye yerleşmesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUK İSTİSMARI
Çocuk Vakfı'nın Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu'na göre;
4 çocuktan yalnızca biri sigarasız ortamda büyüyor, Çocukların yüzde 72'si anne-baba, yüzde 22'si öğretmen dayağı yiyor, Her üç çocuktan biri istismara uğruyor, 6-14 yaş arasındaki toplam 11 milyon 889 bin çocuğun 3 milyon 848 bini çalışıyor, ancak 6 milyon çocuğun çalıştığı tahmin ediliyor, Çalışan çocukların yarısından çoğu okuma yazma bilmiyor, On çocuktan biri özürlü, Depremde birinci dereceden zarar gören çocukların sayısı 400 bin.

sayfanın başına dön                                                                 [www.antimai.org]