mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


IMMEDIAST* BİLDİRGE

MEDYAYI ELE GEÇİRMEK

Kaynak: Medya Denetimi
Çeviren: Şen Süer
Tümzamanlaryayıncılık, ikinci baskı: Ekim 1995


Aya felsefesi aydınlatmayı öğretir. Sağduyu ve içtenlik ise, ayartıcı mesajlar, monologlar, satış taktikleri, tuzaklar ve bilgi kırıntısı taşımayan aşırı sansasyonel haberlerin saldırısına her gün maruz kaldığımız koşullarda bize mücadele yürütebileceğimiz sağlam bir zemin sunar.
Her birimiz kitle iletişim araçlarının geniş bir saldırısına maruz kalmanın insanları bir duygusuzluk ve bulantı içinde nasıl donuklaştırdığını görebiliriz. Her kamusal alandan baskıcı bir monolog duyularımıza sızar ve dikkatimizi altüst eder. Nereye baksak, neyi dinlesek, nereye gidersek gidelim: İlan panolarının pornografisi, otobüslerin iki yanındaki levhalar, metro kartları, parlak vitrin yazıları ve gösterileri, posta kutularımızı ardiyeye çeviren reklam furyası, aptal plaj uçakları ve balonları, kuponlar, tiksindirici araba çıkartmaları ve yaka iğneleri, utanç verici hizmet üniformaları, plastik bayraklar ve kurdeleler, saçmasapan gösteriler, köşebaşı bildirileri, arabaların ön camındaki silecek böcekleri, reklamlar, kredi kartları, haykıran radyolar, günlük gazeteler, her an televizyon, satın aldığımız herşeye sarılan paketler -iç çamaşırlarımızdaki etiketten evimizde bizi çağıran robot bilgisayarlara kadar. Ancak üstümüzdeki atmosfer ve okyanusların dibi Amerika'nın baskıcı ekolojisisnden kurtulmak için bir sığınak olabilir. Her köşede monologlar, bizi patetik müşteriler ve soru sormayan taraftarlara dönüştürmek için psikolojik mutagenler kılığında vızıldar. Her köşede incelikle bir saldırıya maruz kalırız.
Medya, kamunun çıkarlarına değil, Devlet'in ve diğer şirketlerin çıkarlarına hizmet eder. Medyanın saldırı ve ayartma ekranı, olası en büyük halk kesimini tutsak almak ve ipnotize etmek üzere düzenlenmiştir. İşte o zaman bu kesimin dikkati reklamcılara hurda fiyatına satılabilir ve sloganlar işe yaramaz şeyler ve manyakça imgelerle altüst edilebilir. Geçilmez bir medya hendeğiyle korunan Devlet birimleri savaştan kar eder ve ayrıntılı bilgiyle kitle direncinin açığa çıkmasına engel olan yavan açıklamalar ağının ardında rahatına bakar.

Kendi hükümetimizi, kendi devletimizi ve iletişim medyamızı - yaşamların gerçekliğine tuttuğumuz ayna- denetleyemediğimiz sürece, her birimizi arzulanır, seçkin ve doğru yapmayı vaad eden ürünler çöplüğüne atılmış komik aynalarca çarpıtılan suretlerimizi görmek zorunda kalmaya devam edeceğiz. Her köşede saldırı altındayız.

Seyirlik medyanın saldırısı iki yanlıdır: Bir yandan baskıcı mesajlar saldırısıyla halkı kıskaç altına alan ticari madya, devlet faaliyetinin ayrıntılarını ve boyutlarını demokratik süreçlerden ve halktan gizleyerek siyasal cinayetlere ve ihanete suç ortağı olur. Kültür, bilinç ve demokratik iktidar, şirket ve Devlet reklamlarının sızması amacıyla kamu dikkatinin durup dinlenmeden hazırlanması ve satışına bağımlı olan ülke içi ekonomi uğruna vazgeçtiğimiz şeylerdir. Immediast'lar, bu duruma karşı çıkan ve çalışmalarıyla çok kültürlü sesliliğe, halk üretim kütüphanelerine, kamu medyasına ve açık bir devlete destek veren bütün gruplarla ve bireylerle dayanışma halindedir.

* Immediast, medyanın devlet ve şirketler elinden alınarak halk denetimine geçmesini isteyen ve bunun için mücadele veren grubun adıdır.


[sayfanın başına dön]  
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]