mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


Küresel Görünüş 2000 Raporu

Aşağıdaki kaynaklardan derlenen ve Zafer Ertürk tarafından iletilen bilgi notudur:

1-Dünya Bankası "Küresel Ekonomik Görünüşler 2000 Raporu"
2-Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu
3-Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Der: Veysel Bozkurt, Alfa Yayınevi, İstanbul 2000
4-Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, Fikret Başkaya, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara 2000

BİLANÇO


-Dünyanın en zengin 200 kişisinin sahip oldukları toplam servet, yeryüzünündeki en yoksul 2.500.000.000 (2.5 milyar) insanın toplam gelirinden fazladır. (Bu 200 zenginin 112'si ABD'lidir)

-Dünyanın en zengin 3 kişisinin (ABD) servetlerinin toplamı en yoksul 48 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından fazladır..

-Dünyanın en yoksul ülkesine kıyasla en zengin ülkesi(!)nde kişi başına düşen milli gelir 228 kat daha fazladır..

-Dünya üzerindeki 89 ülke son 10 yıl içinde 23 kat yoksullaşmıştır...


-Dünya genelinde söz konusu yoksullaşma her geçen gün artarken son 10 yılın verilerine göre refah düzeyi yükselen ülkeler şunlardır: ABD, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Japonya...

-ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya uluslararası üretimin %86'sını, uluslararası ticaretin %82'sini kontrolleri altında tutarken bu rakam en yoksul 48 ülke için %1'dir...

-1997/1999 yılları arasında dünyada gerçekleştirilen toplam gelir artışının %58'i ABD tarafından sağlanmıştır. Başka bir deyişle tüm dünyanın ürettiği toplam gelirin %58'i ABD'ye gitmiştir...


-Dünyanın en yoksul 83 ülkesinin son 7 yıl içinde ödedikleri dış borç faizi anaparanın 5 katıdır...

-G-7'ler diye anılan en gelişmiş 7 ülke dünya nüfusunun %11'ini oluşturmakta, buna karşın dünya toplam GSMH'sinin 2/3'üne sahip olmaktadır...

-Son 20 yıl içinde küresel sermaye işlemlerinin dünya üretimine oranı 1'e 15'ten 1'e 78'e yükselmiştir. Bir başka deyişle üretim için harcanan her 1 dolara karşılık 78 dolar spekülatif olarak kullanılmaktadır. Uluslararası fon yöneticileri, uluslararası bankalar, uluslararası spekülatörler tarafından para piyasalarında yaklaşık 1,800,000,000,000 (1,8 trilyon) dolar alınıp satılmaktadır... (1000 ABD doları değerindeki bir banknotun Amerikan merkez bankasına maliyeti 0,35 dolardır !!!)

-Dünya mafyasının kontrol ettiği toplam sermayenin 8,400,000,000,000 (8,4 trilyon dolar) olduğu ve bunun %70'inin ABD mafyası tarafından kontrol edildiği tahmin ediliyor..

-1989 yılında yıkılan SSCB'nin fiili mirascısı Rusya'nın 1999 rakamlarıyla dış borcu 180 milyar dolar, iç borcu 161 milyar dolardır. Yeni türedi zenginler, çokuluslu şirketler ve Rus mafyası eliyle illegal yollardan 250 milyar dolar, resmi ve legal yollardan ise 300 milyar dolar civarında bir parayı ABD'ye transfer ettikleri tahmin ediliyor...

-Her yıl açlık yüzünden dünyada 38,000,000 (38 MİLYON) insan ölmekte 800,000,000 (800 MİLYON) insan ise kronik yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarla savaşmaktadır...

-Avrupa Birliği ülkelerinde parfüm ve kozmetik ürünleri için 1999 yılında harcanan para 28 milyar dolar, aynı rakam ABD'de 32.8 milyar dolardır.

-Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu'na göre dünyadaki açlığı ve temel sağlık sorunlarını asgari düzeyde çözebilmek için gerekli para ise 13 milyar dolardır...

-Newyork şehrinin elektrik tüketimi bütün Afrika kıtasının toplam elektrik tüketiminin yarısından daha fazladır... Ve bütün bunlara rağmen ABD'de 45.000.000 (45 MİLYON) insan sokaklarda yaşamaktadır...

sayfanın başına dön
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]