mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

  Oluşumun İlkeleri

  Katılımcılar

  Basın Açıklamaları

  Bilgi Notları

  Bültenler

  Makaleler

  Sunuşlar

  Raporlar

  Yayınlar/Kitaplar

Küreselleşme

Uyum Yasaları

Ekonomi

Çalışma Yaşamı

Sektörler

Basın

Muhtelif

Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!
Çalışma Grubunun Hazırladığı Raporlar
   Brüksel Raporu - Strateji Toplantısı
   WTO 4. Bakanlar Konferansı Kararlarından Alıntılar
   WTO 4. Bakanlar Konferansı Ön Değerlendirmesi
   GATS Müzakereleri Ön Raporu - Strateji Toplantısı
   NİCE 2000 Raporu
   PRAG Raporu
   SEATTLE  Raporu
   Balkan İstikrar Paktı Eleştirisi
   AB 1999 Düzenli Raporu Eleştirisi

Sendikaların Hazırladığı  Raporlar

  ABD ile AB arasında yaşanan Çelik Krizi ile ilgili EMF Raporu   Birleşik Metal-İş Sendikası

  Otomotiv Sektörü ve A.B.  Genişleme Süreci Konferans Notları.   Birleşik Metal-İş Sendikası

  Sivil Havacılıkta Yeniden Yapılanma ve Sendikamızın Politikaları Hava-İş Sendikası

Meslek Odalarının Hazırladığı  Raporlar

  SSK Raporu  Eskişehir-Bilecik Tabib Odası

  2001 Kurultayı Sonuç Bildirgesi - Genç Makina Mühendisleri

Demokratik Kitle Örgütlerinin Hazırladığı  Raporlar

Diğer Raporlar

  2001 Dünya Yatırım Raporundan Notlar  - FDI

  Küresel Görünüş 2000 Raporu - Dünya Bankası verilerinden Derleme

  Zengin Kuzey, Yoksul Güneyi mi? Yoksa Sermaye Tüm Emeği mi? Sömürüyor.- Study of capitalism

  Bugüne Gelindiğinde, Manifesto Üzerine Bazı Görüşler -Study of capitalism

Sendikaların Hazırladığı  Raporlar

Meslek Odalarının Hazırladığı  Raporlar

Demokratik Kitle Örgütlerinin Hazırladığı  Raporlar

Diğer Raporlar